kjhfs

No 2023. gada 17. maijā Latvija ir prezidējošā valsts Eiropas Padomes Ministru komitejā. Eiropas Padome ir nozīmīga organizācija cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma aizsardzībai un stiprināšanai Eiropā, un tai ir bijusi nozīmīga loma Latvijas demokratizācijas procesā. 

Latvijas prezidentūras nacionālās prioritātes: 

  • stiprināt demokrātiju un likuma varu Eiropā, īpaši veicinot Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu izpildi; 
  • sekmēt vārda brīvību, žurnālistu drošību un Eiropas Padomes digitālo darba kārtību; 
  • Eiropas Padomes reformu virzība, tostarp Eiropas Padomes samita lēmumu ieviešana.

Latvija nodos prezidentūras funkcijas Lihtenšteinai 2023. gada novembrī Strasbūrā.


Starptautiska konference “Nikosijas konvencija: krimināltiesiskā atbilde uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar kultūras vērtībām”