Tieslietu ministra pienākumu izpildītājs Imants Lieģis, kurš šodien piedalās ES Tieslietu un iekšlietu ministru neformālajā sanāksmē Briselē, turpinot tieslietu ministru aizsākto tradīciju, ticies ar Latvijas pārstāvi Eiropas Kopienu Tiesā, profesoru Egilu Levitu.

Tikšanās gaitā I. Lieģis un E. Levits pārrunāja aktuālos jautājumus Latvijas normatīvo aktu tapšanā, tostarp integrācijas un nacionālās identitātes politiku Latvijā. Sarunas laikā tika apspriests arī I. Lieģa iepriekš aktualizētais dubultpilsonības jautājums. „Latvijai ir svarīgs katrs tā pilsonis, tāpēc ir jārod mūsdienīgs risinājums, lai mūsu valsts pilsoņu bērniem būtu iespējas iegūt mūsu valsts pasi arī tad, ja viņi ir dzimuši citās valstīs, it īpaši, ja tas skar Eiropas Savienību un NATO valstis,” tikšanās laikā atzīmēja I. Lieģis.  

I. Lieģis un E. Levits pārrunāja arī valsts oficiālās publikācijas nodrošināšanas nākotnes risinājumus Latvijā. Šādas informācijas pieejamībai, kā uzsvēra E. Levits, ir nenovērtējama loma, nodrošinot kvalitatīvu valsts saziņu ar saviem iedzīvotājiem, to iesaisti un līdzdalību valsts norisēs. Tāpēc ir jānodrošina pilnvērtīgas un uzticamas informācijas izplatīšana par valsts institūciju darbu.

E. Levits, kurš jau iepriekš aktīvi iesaistījies sabiedriskās diskusijās par demokrātijas un tiesiskuma stiprināšanu, sarunā ar I. Lieģi pārrunājis arī jaunās Saeimas un topošās valdības būtiskākos uzdevumus gan tieslietu jomas sakārtošanai, gan tiesiskuma stiprināšanai Latvijā, īpaši uzsverot jautājumus par iekšējās demokrātijas veicināšanu jaunajā Saeimā un partiju finansēšanas sistēmas sakārtošanu, lai iespējami mazinātu naudas ietekmi politikā.

I. Lieģis ceturtdien un piektdien piedalās ES Tieslietu un iekšlietu ministru padomes  sanāksmē, kur diskutē par seksuālo vardarbību pret bērniem, bērnu seksuālo izmantošanu un bērnu pornogrāfijas apkarošanu, kā arī iepazīstas ar informāciju par Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu par Eiropas aizsardzības rīkojumu.

Natālija Sivko
TM Administratīvā departamenta
pārstāve
Tālr. 67036739
e-pasts: Natalija.Sivko@tm.gov.lv