Budžets 11.03.2019


Likumā par budžeta un finanšu vadību noteikts, ka “valsts budžets ir līdzeklis valsts politikas realizācijai ar finansiālām metodēm.” Valsts budžeta mērķis ir noteikt un pamatot, kādi līdzekļi nepieciešami valsts politikas īstenošanai un pārvaldei.

Tieslietu ministrija īsteno valsts politiku tieslietu nozarē, tā ir valsts budžeta finansēta iestāde, līdz ar to līdzekļi Tieslietu ministrijas darba nodrošināšanai tiek paredzēti ikgadējā valsts budžeta pamatbudžeta sadaļā “Tieslietu ministrija”.

Paskaidrojuma raksts Tieslietu ministrijas valsts pamatbudžeta līdzekļu pieprasījumam 2018.gadam

Valsts budžeta programmu un apakšprogrammu aktuālās tāmes

Tieslietu ministrijas ieņēmumu un izdevumu atšifrējums pa programmām un apakšprogrammām 2018. gadā

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēra sadalījumu pa amata grupām

Informācija par piemaksām, prēmijām un naudas balvām un to noteikšanas kritērijiem­

 

Informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 12. aprīļa  noteikumiem Nr. 225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām”.

 

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.