Trešdien, 11.martā, Zagrebā, Horvātijā notiks Twinning projekta „Horvātijas Republikas tiesu varas efektivitātes stiprināšana” (Projekts) noslēguma konference.

Konferencē piedalīsies arī tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs un vairāki Tieslietu ministrijas pārstāvji, kas piedalījās Projekta realizēšanā. 

Projekta mērķis ir veicināt likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu Horvātijā. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes Tieslietu ministriju.

Projekta laikā tika sniegts atbalsts Horvātijas Tieslietu ministrijai tiesu iekārtas reformas realizēšanā un tiesu sistēmas efektivitātes uzlabošanā. Tāpat Latvijas Tieslietu ministrija sniedza atbalstu un dalījās pieredzē par sadarbības veicināšanu tiesās civillietās, komerclietās un krimināllietās.

Tieslietu ministrija Projektu uzsāka jau 2013.gada 18.martā. Projekta laikā 10 Tieslietu ministrijas, tiesu, prokuratūras un Tiesu administrācijas eksperti piedalījās 29 vizītēs, iesaistījās audioierakstu sistēmas attīstīšanā Horvātijas tiesu darbā, vadlīniju un apmācību programmu izstrādē, kā arī vadīja seminārus par judikatūras un tiesu labās prakses piemēriem tiesiskās sadarbības jomā civillietās, komerclietās un krimināllietās.

 

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas

Administratīvā departamenta

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036712, 28748349

E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv