Šā gada 15. augustā notiks Twinning projekta „ES acquis communautaire un tiesiskās sadarbības politikas harmonizācija un Tulkošanas centra kapacitātes stiprināšana tieslietu sektora terminoloģijā un metodoloģijā” (turpmāk – Projekts) noslēguma konference Erevānā.

Konferencē piedalīsies Projekta eksperti – Tieslietu ministrijas Projektu departamenta direktore Dace Freimane, Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš un Terminoloģijas un metodikas nodaļas vadītāja Inese Treimane.

Projekta mērķis ir izstrādāt tiesiskās sistēmas reformas ietvaru Armēnijas Tieslietu ministrijā, lai sekmētu efektīvu acquis communautaire ieviešanu tieslietu sektorā, kā arī sniegtu atbalstu Tulkošanas centram, nodrošinot to ar mūsdienīgām tulkošanām metodēm un aprīkojumu.

Jau sākot ar 2012. gada augustu Projektu īsteno Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts valodas centru un Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības fondu.

Projekta laikā tika īstenotas trīs aktivitātes:

1. ekspertu konsultācijas, lai novērtētu Armēnijas Tieslietu ministrijas un Armēnijas Tulkošanas centra esošo tiesisko modeli, organizāciju un kārtību;

2. ekspertu konsultācijas, lai atbalstītu Armēnijas Tieslietu ministriju profesionālo prasmju stiprināšanā, priekšzināšanu iegūšanā un prioritāšu noteikšanā, lai ieviestu reformas Armēnijas tieslietu sektorā ar mērķi tuvināt to ES standartiem;

3. ekspertu konsultācijas, lai uzlabotu Armēnijas Tulkošanas centra efektivitāti attiecībā uz ES tiesību kopuma un citu juridisko materiālu tulkošanu, pielāgotu ES standartiem.

Projekta īstenošanā piedalījās 7 Tieslietu ministrijas un Valsts valodas centra eksperti. Latvijas eksperti kopumā piedalījās 35 ekspertu misijās, iesaistoties acquis communautaire ieviešanas un juridiskās tulkošanas dokumentu izstrādē un apmācību sagatavošanā un vadīšanā.