Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Individuāla persona
Publisko tiesību juridiska persona

Klātienē

[1] Personai ir iespēja pieprasīt atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību vai izziņu (atkārtotie dokumenti) no ārvalsts, ar kuru Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums, iesniedzot pieprasījumu jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā. [2] Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments tiesiskās palīdzības lūgumu ietvaros sagatavoto atkārtoto dokumentu un civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta labojuma un papildinājuma lietu nosūta uz valsti, ar kuru Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums ar līgumslēdzēju valstu Tieslietu ministriju starpniecību, atkārtota dokumenta izsniegšanai pieprasītājam vai labojuma un papildinājuma lietas nosūtīšanai kompetentai ārvalsts iestādei lēmuma par civilstāvokļa akta ieraksta labošanu vai papildināšanu pieņemšanai.
[3] Ja atkārtoto dokumentu nav nepieciešams apliecināt ar Apostille, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments pēc personas, kura atrodas ārvalstīs, pieprasījuma sagatavoto atkārtoto dokumentu nosūta ierakstītā pasta sūtījumā uz iesniegumā norādīto adresi. Ja pieprasīto dokumentu ir jāapliecina ar Apostille, tad tas jānorāda iesniedzot iesniegumu, jānorāda kādā valstī dokuments tiks izmantots un kādā veidā vēlas dokumentu saņemt- dzīvesvietas adresē, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā, Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Pēc dokumenta sagatavošanas, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments sagatavoto dokumentu pārsūtīs Latvijas Zvērinātu notāru padomei Apostille uzlikšanai un dokumenta tālākai pārsūtīšanai izsniegšanai, saskaņā ar personas iesniegumā norādīto dokumenta saņemšanas veidu.

Procesa Apraksts

 1. Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu izprasīšana no ārvalsts
  Ja personas civilstāvokli apliecinošais reģistra ieraksts (par dzimšanas, laulības vai miršanas fakta reģistrāciju) sastādīts valstī, ar kuru Latvijai noslēgts divpusējais līgums par tiesisko palīdzību (Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Lietuva, Igaunija, Moldova, Polija, Kirgīzija, Uzbekistāna), personai jāaizpilda anketa civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinoša dokumenta izprasīšanai no ārvalstīm trijos eksemplāros angļu, krievu vai attiecīgās valsts valodā, un, pievienojot personas identitāti un radniecību, ja tādi nepieciešami, apliecinošus dokumentus, jāiesniedz jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā

 2. Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu, labojuma un papildinājuma lietu nosūtīšana
  [1] Saņemot tiesiskās palīdzības lūgumu par atkārtota dokumenta sagatavošanu no valsts, ar kuru Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums, Tieslietu ministrija sagatavo pieprasīto atkārtoto dokumentu vai pārsūta izpildei kompetentajai pašvaldību dzimtsarakstu nodaļai.
  [2] Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments tiesiskās palīdzības lūguma ietvaros nosūta labojuma un papildinājuma lietu uz valsti, ar kuru Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums ar līgumslēdzēju valstu Tieslietu ministriju starpniecību, labojuma un papildinājuma lietas nosūtīšanai kompetentai ārvalstu iestādei lēmuma par civilstāvokļa akta ieraksta labošanu vai papildināšanu pieņemšanai.
  [3] Ja atkārtoto dokumentu nav nepieciešams apliecināt ar Apostille, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments pēc personas, kura atrodas ārvalstīs, pieprasījuma sagatavoto atkārtoto dokumentu nosūta ierakstītā pasta sūtījumā uz iesniegumā norādīto adresi. Ja pieprasīto dokumentu ir jāapliecina ar Apostille, tad tas jānorāda iesniedzot iesniegumu, jānorāda kādā valstī dokuments tiks izmantots un kādā veidā vēlas dokumentu saņemt: dzīvesvietas adresē, Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī. Pēc dokumenta sagatavošanas, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments sagatavoto dokumentu pārsūtīs Latvijas Zvērinātu notāru padomei Apostille uzlikšanai un dokumenta tālākai pārsūtīšanai izsniegšanai, saskaņā ar personas iesniegumā norādīto dokumenta saņemšanas veidu.

 3. Ārvalstī sagatavotā civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošā dokumenta saņemšana
  Kad Tieslietu ministrijā tiek saņemts ārvalstī sagatavotais dokuments par civilstāvokļa akta reģistrāciju, tas tiek nosūtīts pašvaldības dzimtsarakstu nodaļai izsniegšanai personai, saskaņā ar iesnieguma anketā norādīto dzīvesvietas adresi