Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Individuāla persona

Klātienē

Pamatojoties uz tiesas spriedumā noteikto,Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments veic papildinājumu personas dzimšanas reģistra ierakstā par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu. Jaunu dzimšanas apliecību var saņemt jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī

Procesa Apraksts

  1. Papildinājumu dzimšanas reģistra ierakstā veikšana
    Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments veic izmaiņas dzimšanas reģistra ierakstā pēc tiesas nolēmuma saņemšanas, ja dzimšanas reģistra ieraksts ir sastādīts Latvijas pašvaldību dzimtsarakstu nodaļā. Tiesai, kas sastādījusi spriedumu par bērna adopciju, pēc sprieduma spēkā stāšanās, tas jānosūta izpildei Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam. Tiesas spriedumu papildinājuma veikšanai dzimšanas reģistra ierakstā var iesniegt arī nepilngadīgā bērna vecāki- elektroniski Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai personiski jebkurā Latvijas dzimtsarakstu nodaļā, kas tiesas spriedumu pārsūtīs izpildei Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam. Ja bērna dzimšanas fakts ir reģistrēts citā valstī, bet adopcijas fakts nolemts Latvijas tiesu iestādē, Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments šādu tiesas spriedumu izpildīt nevar.

  2. Dzimšanas apliecības saņemšana
    Dzimšanas apliecību, saskaņā ar tiesas spriedumā noteikto par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu, var saņemt jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā vai Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī