Ministrijas pakalpojumi 10.06.2020


  1. Civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta anulēšana
  1. Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
  1. Atkārtotas dzimšanas apliecības vai izziņas no dzimšanas reģistra pieprasīšana
  1. Atkārtotas laulības apliecības vai izziņas no laulības reģistra pieprasīšana
  1. Atkārtotas miršanas apliecības vai izziņas no miršanas reģistra pieprasīšana

6. Daudzvalodu standarta veidlapas​

7. Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma

8. Atļaujas vai lēmuma par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu atvasinājuma vai izziņas par minēto atļauju vai lēmumu pieprasīšana

 

9. Dzimšanas reģistra ierasta papildināšana, pamatojoties uz tiesas spriedumu par adopcijas apstiprināšanu vai adopcijas atcelšanu

 

10. Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu izprasīšana no valstīm, ar kurām Latvijai noslēgts tiesiskās palīdzības līgums, un civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošo dokumentu, kā arī civilstāvokļa aktu reģistra ierakstu labojuma un papildinājuma lietu nosūtīšana uz ārvalstīm

 

11. Kriminālprocesā un administratīvā pārkāpuma lietvedībā nodarītā kaitējuma atlīdzināšana

 

IESNIEGUMA VEIDLAPAS

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.