Valsts kompensācija cietušajiem 09.09.2013


­Informācija atrodama arī portālā Latvija.lv­

Juridiskās palīdzības administrācija atrodas Rīgā, Pils laukumā 4.

Valsts kompensāciju ir tiesības saņemt personai, kura atzīta par cietušo kriminālprocesā, ja noziedzīgā nodarījuma rezultātā iestājusies personas nāve vai cietušajam nodarīti smagi, vidēja smaguma miesas bojājumi, aizskarta personas tikumība vai dzimumneaizskaramība, ja cietušais ir cilvēku tirdzniecības upuris, vai cietušais inficēts ar cilvēka imūndeficīta vīrusu, B vai C hepatītu.

Lai saņemtu valsts kompensāciju, personai ir jāaizpilda un jāiesniedz Juridiskās palīdzības administrācijā valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapa, kurai jāpievieno attiecīgi dokumenti:

  • procesa virzītāja izziņa, ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocesā nav pieņemts galīgais nolēmums;
  • spēkā stājies galīgais procesa virzītāja nolēmums, ja valsts kompensācijas pieprasīšanas brīdī kriminālprocess ir pabeigts vai stājies spēkā procesa virzītāja lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu personu nereabilitējošu apstākļu dēļ. Ja tiesas spriedumā vai procesa virzītāja galīgajā nolēmumā cietušajam kriminālprocesuālajā vai civilprocesuālajā kārtībā noteiktais atlīdzinājums par noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto kaitējumu nav izpildīts vai izpildīts nepilnīgi, procesa virzītāja galīgajam nolēmumam pievieno izpildu dokumenta kopiju.

Valsts kompensācijas pieprasījumu Juridiskās palīdzības administrācijai iesniedz gada laikā pēc dienas, kad persona atzīta par cietušo vai ir uzzinājusi par faktiem, kas šai personai dod tiesības to darīt.

Juridiskās palīdzības administrācija mēneša laikā pēc valsts kompensācijas pieprasījuma saņemšanas izvērtē iesniegtos dokumentus un pieņem lēmumu par valsts kompensācijas izmaksāšanu vai atteikumu to izmaksāt. Valsts kompensāciju izmaksā mēneša laikā pēc dienas, kad pieņemts lēmums par valsts kompensācijas izmaksu, ieskaitot valsts kompensācijas summu valsts kompensācijas pieprasījumā norādītājā bankas kontā vai pasta norēķinu sistēmas norēķinu kontā.

Valsts kompensācija netiek izmaksāta, ja:

  • tā pieprasīta nepamatoti;
  • ir nokavēts valsts kompensācijas pieprasījuma iesniegšanas termiņš, izņemot gadījumus, kad termiņš nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ;
  • konstatēts, ka cietušais pieprasot valsts kompensāciju, apzināti sniedzis nepatiesas ziņas;
  • cietušais ir saņēmis no noziedzīga nodarījuma izdarītāja atlīdzību, kuras apmērs pārsniedz likumā „Par valsts kompensāciju cietušajiem” paredzēto valsts kompensācijas apmēru vai ir vienāds ar to.

Konsultāciju par valsts kompensācijas pieprasījuma veidlapas aizpildīšanu, kā arī pievienojamiem dokumentiem bez maksas var saņemt Juridiskās palīdzības administrācijas klientu pieņemšanas servisā vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80001801.

Aktuāli tiesību akti:

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.