Cena
Bezmaksas
Saņēmējs
Individuāla persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona

Klātienē

Fiziskai personai un juridiskai personai ir iespēja pieprasīt un saņemt statistiskos datus par reģistrētajiem civilstāvokļa aktu reģistriem Latvijā, t.i, reģistrētajiem dzimšanas un miršanas faktiem, reģistrētajām laulībām.

Procesa Apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Persona iesniedz iesniegumu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv (jāizvēlas e-pakalpojumu "Statistisko datu sniegšana pēc pieprasījuma").

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Informācijas izsniegšana notiek viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.