Republikas pilsētas/novada dzimtsarakstu nodaļas nosaukums

Adrese

Tālruņa numurs

Faksa numurs

E-pasta adrese

Vadītāja vārds un uzvārds

Rīgas pilsētas

Dzimtsarakstu nodaļa

Aglonas iela 4b,

Rīga, LV-1057

67181259

67181456

dzn@riga.lv

Ina Lutkevica

Rīgas pilsētas Pārdaugavas Dzimtsarakstu nodaļa

Dzirciema iela 26,

Rīga, LV-1007

 

67181320

67181321

67181322

67181319

dznip@riga.lv

Aija Skuča

Rīgas pilsētas Ziemeļu Dzimtsarakstu nodaļa

Rūpniecības iela 21,

Rīga, LV-1045

 

67026670

67026668

67026689

dzniz@riga.lv

Inese Bumbiere-Kaže

Rīgas pilsētas Vidzemes Dzimtsarakstu nodaļa

Zemgaļu iela 1,

Rīga, LV-1006

 

67181315

67542202

dznv@riga.lv

Irēna Dīķe

Daugavpils pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa iela 27,

Daugavpils, LV-5403

65476777

65424324

dzimt@daugavpils.lv

Inese Eisāne

Jelgavas pilsētas

Dzimtsarakstu nodaļa

Svētes iela 22,

Jelgava, LV-3001

63080522

63080522

dzimt@dome.jelgava.lv

Aina Rokjāne

Jēkabpils pilsētas

Dzimtsarakstu nodaļa

Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201

65233322

65236123

dzimts@jekabpils.lv

Silvija Leikuma

Jūrmalas pilsētas

Dzimtsarakstu nodaļa

P. Stradiņa iela 6,

Jūrmala, LV-2010

67752332 67754858

67755143

dzimts@jurmala.lv

Edīte Homka

Liepājas pilsētas

Dzimtsarakstu nodaļa

Lielajā ielā 1a,

Liepāja, LV-3401

63422261

63427014

dzimtsarakstu.nodala@liepaja.lv

Indra Štāle

Rēzeknes pilsētas

Dzimtsarakstu nodaļa

Pils iela 4,

Rēzekne, LV-4601

64622929

64622929

dzimtsar.nod@rezekne.lv

Inese Upeniece

Valmieras pilsētas Dzimtsarakstu nodaļa

Cēsu iela 2,

Valmiera, LV-4201

64225913  64225313

64207585

dzimtsaraksti@valmiera.lv

Rita Viļumsone

Ventspils pilsētas

Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa iela 10,

Ventspils, LV-3601

63601244

63601118

dzimtsaraksti@ventspils.lv

Regīna Lazdāne

Aglonas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Somersētas iela 34,

Aglona, Aglonas pagasts, Aglonas novads, LV-5304

65324573

65324573

dzimtsaraksti@aglona.lv

Skaidra Mežiniece

Aizkraukles novada Dzimtsarakstu nodaļa

Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101

65122275

65121399

65122275

dzimtsaraksti@aizkraukle.lv

Olita Sticere

Aizputes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Atmodas iela 22, Aizpute, Aizputes novads, LV-3456

63459151

63459148

dzimt@aizpute.lv

Ņina Ivanova

Aknīstes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Skolas iela 7 Aknīste Aknīstes novads, LV-5208

65237757

65237751

dzimtsaraksti@aksnite.lv

Gita Ozoliņa

Alojas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Jūras iela 13, Aloja

Alojas novads, LV-4064

29199014 64023030

64023030

dzimtsar.nod@aloja.lv

Inga Neimane

Alsungas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Pils iela 1 Alsunga Alsungas novads, LV-3306

63351342

63351447

dome@alsunga.lv

Valda Zingberga

Alūksnes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Lielā ezera iela 24, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301

64322809

64322179

dzimtsaraksti@aluksne.lv

Anita Grīvniece

Amatas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

„Ausmas”, Drabeši, Drabešu pagasts,

Amatas novads, LV-4101

64127937

64127942

dzimt.amata@and.lv

Maija Žīgure

Apes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Stacijas iela 2, Ape,

Apes novads, LV-4337

64307217

64307220

dzimtsaraksti@ape.lv

Iveta Indriksone

Auces novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Jelgavas iela 1, Auce,

Auces novads, LV-3708

63745159   63745322

63781719

dzimtsaraksti@dome.auce.lv

Evija Lintiņa

Ādažu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Gaujas iela 33a, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164

67797350

67997828

dzimtsaraksti@adazi.lv

Aija Blaževiča

Babītes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Centra iela 4, Piņķi,

Babītes novads, LV-2107

67914292

67914435

dzimtsaraksts@babite.lv

Daina Pedece

Baldones novada

Dzimtsarakstu nodaļa

„Pārupes”, Baldone, Baldones novads, LV2125

67350994

67932750

dzimtsaraksti@baldone.lv

Guna Mugureviča

Baltinavas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Kārsavas iela 16, Baltinava,

Baltinavas novads,

LV-4594

64522028

64521227

dzimtsaraksti@baltinava.lv

Maija Stepiņa

Balvu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Sporta iela 1, Balvi,

Balvu novads, LV-4501

64507147 29397765

 

dzimtsaraksti@balvi.lv

Svetlana Romanovska

Bauskas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Rātslaukums 1, Bauska,

Bauskas novads, LV-3901

63924589

63922832

dzimtsaraksti@bauska.lv

Sandra Kolberga

Beverīnas novada

Dzimtsarakstu

nodaļa

„Kaimiņi”, Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads,

LV-4224

64233422

64233424

dzimtsar@beverina.lv

Biruta Zvirbule

 

Brocēnu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Lielcieceres iela 3, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851

63807303

63807298

dzimtsaraksti@broceni.lv

Zane Sergejeva

Burtnieku novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Viestura laukums 2A, Valmiermuiža, Valmieras pagasts, Burtnieku novads, LV-4219

64207076

64238257

dzimtsar.nod@burtniekunovads.lv

Daina Gustsone

Carnikavas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Stacijas iela 5, Carnikava,

Carnikavas novads

LV-2163

67992303

m.28356344

67992326

dzimtsaraksti@carnikava.lv

Sanita Pundiņa

Cēsu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Palasta iela 11, Cēsis,

Cēsu novads, LV-4101

64120282

64122555

64161801

dzimtsaraksti@cesis.lv

Iveta Gabrāne

Cesvaines novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Pils iela 1a, Cesvaine,

Cesvaines novads,

LV-4871

64852715

64852099

ieva.lase@cesvaine.lv

Ieva Lase

Ciblas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

„Domes nams”, Blonti,

Blontu pagasts

Ciblas novads, LV-5706

65728105

65700894

dzimtsaraksti@ciblasnovads.lv

Veronika Misāne

Dagdas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Skolas iela 6, Dagda,

Dagdas novads,

LV-5674

65681435

65681710

dzimtsaraksti@dagda.lv

Janīna Murāne

Daugavpils novada Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 2, Daugavpils,

Daugavpils novads,

LV-5401

65476743 65476744

65476810

dzimtsaraksti@dnd.lv

Valija Jurķāne

Dobeles novada

Dzimtsarakstu nodaļa

E. Francmaņa iela 6,

Dobele, Dobeles novads,

LV-3701

63722122

63722463

inese.strautmane@dobele.lv

Inese Strautmane

Dundagas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Pils iela 5, Dundaga,

Dundagas pagasts,

Dundagas novads,

LV-3270

63237855

63237851

dzimt@dundaga.lv

Rita Langmane

Durbes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Parka iela 2, Lieģi,

Tadaiķu pagasts,

Durbes novads, LV-3447

63483772

63484989

dzimtsar.nod@durbe.lv

Dzintra Stase

Engures novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Pagastmāja, Smārde,

Smārdes pagasts,

Engures novads, LV-3129

63192243

63163230

63161234

63192243

dzimtsaraksts@enguresnovads.lv

Inese Bicāne

Ērgļu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV-4840

64871297

64829486

64871231

dzimtsarakstu.nodala@ergli.lv

Baiba Cielēna

Garkalnes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Brīvības gatve 455,

Rīga, LV-1024

67800937

67994414

dzimtsaraksti@garkalne.lv

Elga Liepiņa

Grobiņas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Lielā iela 76, Grobiņa,

Grobiņas novads, LV-3430

63459156

63490171

dzimts@grobinasnovads.lv

Elmīra Rozenberga

Gulbenes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

O.Kalpaka iela 60A,

Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

64473254

26847149

64473254

dzimtsaraksti@gulbene.lv

Vita Elsiņa

Iecavas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Skolas iela 4, Iecava,

Iecavas novads, LV-3913

63941773

63941991

dzimtsaraksti@iecava.lv

Edīte Jančone

Ikšķiles novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Peldu iela 22, Ikšķile,

Ikšķiles novads, LV-5052

65030202

65055457

dzimtsaraksti@ikskile.lv

Valentīna Kābele

Ilūkstes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Brīvības iela 7, Ilūkste,

Ilūkstes novads, LV-5447

65447864

65462245

dzimtsaraksti@ilukste.lv

Velga Glovecka

Inčukalna novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Meža iela 1, Vangaži,

Inčukalna novads,

LV-2136

67995150

67995650

jautritesilina@inbox.lv

Jautrīte Siliņa

Jaunjelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Lāčplēša iela 11,

Jaunjelgava,

Jaunjelgavas novads,

LV-5134

65152352

65152352

dzimtsaraksti@jaunjelgava.lv

Rudīte Lauriņa

Jaunpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Gaujas iela 4,

Jaunpiebalga,

Jaunpiebalgas novads,

LV-4125

64162365

26482506

64174076

dzimtsaraksti@jaunpiebalga.lv

Dace Bišere-Valdemiere

Jaunpils novada

Dzimtsarakstu nodaļa

"Ērģelnieki", Jaunpils,

Jaunpils pagasts,

Jaunpils novads, LV-3145

63180958

63107068

dzidra.krastina@jaunpils.lv

Dzidra Krastiņa

Jēkabpils novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 150a,

Jēkabpils, LV-5202

27829666

65220731

alona.semeiko@jekabpilsnovads.lv

Aļona Semeiko

Jelgavas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pasta iela 37,

Jelgava, LV-3001

63012255

m.29104956

63022235

dzimtsaraksti@jelgavasnovads.lv

Anda Strautniece

Kandavas novada Dzimtsarakstu

Nodaļa

Dārza iela 6, Kandava,

Kandavas novads,

LV-3120

63107374

63182027

dzimtsaraksti@kandava.lv

Maija Zariņa

Kārsavas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Vienības iela 53, Kārsava,

Kārsavas novads, LV-5717

65781393

65781393

dzimtsaraksti@karsava.lv

Nadežda Tarasova

Kocēnu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Alejas iela 8, Kocēni,

Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220

64216009

64207688

dzimtsaraksti@kocenunovads.lv

Iveta Kļaviņa

Kokneses novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Melioratoru iela 1,

Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, LV-5113

65133637

65133631

dzimtsaraksti@koknese.lv

Anita Ozola

Krāslavas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Brīvības iela 13, Krāslava,

Krāslavas novads,

LV-5601

65624185

65624185

dzimtsaraksti@kraslava.lv

Ināra Ūdre

Krimuldas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

E. Melngaiļa iela 2,

Lēdurga, Lēdurgas pagasts,

Krimuldas novads,

LV-4012

64064468 67978521

M.29252960

64023080

dzimtsaraksti@krimulda.lv

Aija Zvidriņa

Krustpils novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 150a,

Jēkabpils, LV-5202

65237609

65237611

ilga.vilkausa@krustpils.lv

Ilga Vilkauša

Kuldīgas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Baznīcas iela 1, Kuldīga,

Kuldīgas novads, LV-3301

63323845

63341422

dzimtsaraksti@kuldiga.lv

Ilona Ķestere

Ķeguma novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Lāčplēša iela 1, Ķegums,

Ķeguma pagasts, Ķeguma novads, LV-5020

65055438

65055440

kegdzimt@kegums.lv

Liāna Čodore

Ķeguma novada

Birzgales Dzimtsarakstu nodaļa

Lindes iela 2, Birzgale,

Birzgales pagasts,

Ķeguma novads, LV-5033

65034125

65035980

birzgdzimt@kegums.lv

Mārīte Artihoviča

Ķekavas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Uzvaras prospekts 1A,

Baloži, Ķekavas novads,

LV-2128

67705745

m.29447270

67705745

dzimtsaraksti@kekava.lv

Lidija Stūre

Lielvārdes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa iela 11a, Lielvārde,

Lielvārdes novads,

LV-5070

65054700

65053775

lauma.sniedze@lielvarde.lv

Lauma Melita Sniedze

Līgatnes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Spriņģu iela 4, Līgatne,

Līgatnes novads, LV-4110

64155596

64155636

64155636

livija.andersone@livani.lv

Ramona Čunkure

Limbažu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 16, Limbaži,

Limbažu novads,

LV-4001

64070750

64070870

dzimtsaraksti@limbazi.lv

Iveta Beļauniece

Līvānu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 77, Līvāni,

Līvānu novads,

LV-5316

65307265

65307255

dzim@livani.lv

Velga Švirkste

Lubānas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Tila iela 11, Lubāna,

Lubānas novads,

LV-4830

64894434

64894171

dzimts@lubana.lv

Mārīte Kotāne

Ludzas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa ielā 16a, Ludza,

Ludzas novads,

LV-5701

65707418

65707402

dzimt@ludza.lv

Aija Andersone

Madonas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa iela 12, Madona

Madonas novads, LV-4801

64860073

m.25453426

64860079

dzimtsaraksti@madona.lv

Vineta Lamberte

Mālpils novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Nākotnes iela 1, Mālpils,

Mālpils novads, LV-2152

67970891

67925342

dzimtsaraksti@malpils.lv

Viktorija Kalniņa

Mārupes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Daugavas iela 29,Mārupe,

Mārupes novads, LV-2167

67149878

67149858

dzintra.klintsone@marupe.lv

Dzintra Klintsone

Mazsalacas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pērnavas iela 4,

Mazsalaca, Mazsalacas novads, LV-4215

64207846

64251908

dzimtsaraksti@mazsalacasnovads.lv

Anna Betaka

Mērsraga novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Lielā iela 35, Mērsrags,

Mērsraga novads,

LV-3284

63235602

63237701

dzimtsaraksti@mersrags.lv

Madara Brāle

Naukšēnu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Pagasta nams, Naukšēni,

Naukšēnu pagasts,

Naukšēnu novads,

LV-4244

64268288

64268489

64250905

dzimtsaraksti@naukseni.lv

Mudīte Graudiņa

Neretas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 1, Nereta,

Neretas pagasts, Neretas novads, LV-5118

65176218

65176536

dzimtsaraksti@neretasnovads.lv

Inga Jermuša

Nīcas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Bārtas iela 6, Nīca, Nīcas pagasts,

Nīcas novads, LV-3473

63469049

63489502

dzimtsaraksts@nica.lv

Ināra Reķēna

Ogres novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Brīvības iela 33, Ogre,

Ogres novads, LV-5001

65023466

65071161

dzimtsaraksti@ogresnovads.lv

Lidija Vītola

Olaines novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Zemgales iela 33, Olaine,

Olaines novads, LV-2114

67146018

m.26174613

67963777

dzimtsaraksti@olaine.lv

Ināra Brence

Ozolnieku novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Stadiona iela 10,

Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018

63084709

63050858

dzimts@ozolnieki.lv

Diāna Pavlovska

Pārgaujas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

"Iktes" Stalbe, Stalbes pagasts Pāraujas novads, LV-4151

64134426

m. 29465472

64127829

m.29488627 (vietniecei)

64134426

dzimtsaraksti@pargaujasnovads.lv

Laima Poriete

Pāvilostas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzintaru iela 73,

Pāvilosta, Pāvilostas novads, LV-3466

63498261

63484567

dzimtsaraksts@pavilosta.lv

Arita Mūrniece

Pļaviņu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Dzelzceļa iela 11,

Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120

65133865

m.28616815

65133052

dzimtsaraksti@plavinas.lv

Vija Liepiņa

Preiļu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa bulvāris 24,

Preiļi, Preiļu novads,

LV-5301

65322692

65322692

dzimtsarakstu.nodala@preili.lv

Anita Loginova

 

Priekules novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Saules iela 1, Priekule,

Priekules novads,

LV-3434

63497941

63497937

dzimtsaraksti@priekulesnovads.lv

Iveta Juškevica

Priekuļu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa iela 8, Priekuļi,

Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126

64130583

64107871

dzimtsaraksti@priekulunovads.lv

Īrisa Uldriķe

Raunas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Vidzemes iela 2, Rauna,

Raunas pagasts, Raunas novads, LV-4131

64107723

64107343

dzimtsaraksti@rauna.lv

Linda Zūdiņa-Sivko

Rēzeknes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Atbrīvošanas aleja 95,

Rēzekne, LV-4601

64607178

64607178

dzimtsaraksti@rdc.lv 

Marija Deksne

Riebiņu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Saules iela 8, Riebiņi,

Riebiņu pagasts,

Riebiņu novads, LV-5326

65324375

65324375

dzimtsaraksti@riebini.lv

Monika Litauniece

Rojas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Zvejnieku iela 3, Roja,

Rojas novads, LV-3264

63232056

m. 29231680

63232054

dzimtsaraksti@roja.lv

Liāna Bērziņa

Ropažu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 13 Ropaži,

Ropažu novads, LV-2135

67918522

m.28327129

67918437

dzimtsaraksts@ropazi.lv

Gunta Grīnberga

Rucavas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Pagastmāja, Rucava,

Rucavas pagasts,

Rucavas novads, LV-3477

25904979

63461186

dzimtsaraksti@rucava.lv

Ausma Ašmane

Rugāju novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Kurmenes iela 48 Rugāji,

Rugāju pagasts, Rugāju novads, LV-4570

64521348

64521351

dzimtsaraksti@rugaji.lv

Liene Pipure

Rūjienas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa iela 3, Rūjiena,

Rūjienas novads, LV-4240

64263149

m.29497773

64207820

dzimtsarakstu.nodala@rujiena.lv

Inta Ferdere

Rundāles novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Pilsrundāle 1, Pilsrundāle,

Rundāles pagasts,

Rundāles novads, LV-3921

63962242

63962533

dzimtsaraksti@rundale.lv

Edvīns Balodis

Salacgrīvas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Smilšu iela 9, Salacgrīva,

Salacgrīvas novads,

LV-4033

64071979

64071993

dzimts@salacgriva.lv

Līga Zālīte

Salas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Susējas iela 9, Sala, Salas pagasts, Salas novads,

LV-5230

65237702 29352736

65231660

dzimtsaraksti@salas.lv

Ingūna Rēķe

Salaspils novada Dzimtsarakstu nodaļa

Līvzemes 8, Salaspils,

Salaspils novads, LV-2169

67981027

67981027

dzimtsaraksti@salaspils.lv

Anna Bāle

Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa

Avotu iela 12, Saldus,

Saldus novads, LV-3801

63807951

m.25479813

63807910

dzimtsaraksti@saldus.lv

Silvija Jakševica

 

Saulkrastu novada Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa iela 8, Saulkrasti,

Saulkrastu novads,

LV-2160

67142509

67951150

baiba.meldere@saulkrasti.lv

Baiba Meldere

Sējas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

„Jēņi”, Murjāņi,

 Sējas novads, LV-2142

67977757

67977739

lolita@seja.lv

Lolita Landsberga

Siguldas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa iela 3,

Sigulda, Siguldas novads,

LV-2150

67973300

67895797

inita.vigante@sigulda.lv

Inita Vīgante

Skrīveru novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Daugavas iela 59,

Skrīveri, Skrīveru novads,

LV-5125

65197747

65197747

dzimtsaraksti@skriveri.lv

Inese Peļņika

Skrundas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa iela 11, Skrunda,

Skrundas novads,

LV-3326

63350453

m.25611098

63350452

dace.gravele@skrunda.lv

Dace Grāvele

 

Smiltenes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Dārza iela 3, Smiltene,

Smiltenes novads,

LV-4729

64707572

64707575

dzimtsar.nod@smiltene.lv

Dace Ērģele

Stopiņu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Institūta iela 14, Ulbroka,

Stopiņu novads, LV-2130

67910564

67910532

dzimtsaraksti@stopini.lv

Sandra Graudiņa

Strenču novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 7, Strenči,

Strenču novads, LV-4730

64715620

64715627

dzimtsaraksti@strencunovads.lv

Inese Zvirbule

Talsu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Lielā iela 25, Talsi,

Talsu novads, LV-3201

63232333

63223761

 dzimtsaraksti@talsi.lv

Antra Jesineviča

Tērvetes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

„Zelmeņi”, Zelmeņi,

Tērvetes pagasts

Tērvetes novads, LV-3730

63726014

63726012

tervetesnd@zemgale.lv

Inese Meija

Tukuma novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Brīvības laukums 10, Tukums,

Tukuma novads, LV-3101

63122525

63132899

dzimtsaraksti@tukums.lv

Smaida Kokina

Vaiņodes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa iela 23, Vaiņode,

Vaiņodes pagasts,

Vaiņodes novads, LV-3435

63464954

63464954

dome@vainode.lv

Gunta Orlova

Valkas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Beverīnas ielā 3, Valka,

Valkas novads, LV-4701

64781556

m.28350388

64720090

dzimtsaraksti@valka.lv

Māra Zeltiņa

 

Varakļānu novada Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 13, Varakļāni,

Varakļānu novads,

LV-4838

64860870

64860840

dzimtsaraksti@varaklani.lv

Rita Upeniece

Vārkavas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Skolas iela 5, Vecvārkava,

Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV-5335

65329632

m. 28239646

65329632

dzimtsaraksti@varkava.lv

Antoņina Rusiņa

 

Vecpiebalgas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Alauksta iela 4,

Vecpiebalga, Vecpiebalgas pagasts,

Vecpiebalgas novads,

LV-4122

64107279

64107279

dzimtsarakstunodala@vecpiebalga.lv

Sandra Sniedze

Vecumnieku novada Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas iela 29, Vecumnieki,

Vecumnieku pagasts,

Vecumnieku novads,

LV-3933

63976409

63960524

 dzimt@vecumnieki.lv

Elga Kaļķe

 

Ventspils novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Skolas iela 4 Ventspils,

LV-3601

63629490

63622231

dzimtsaraksti@ventspilsnd.lv

Ilze Štefenberga

Viesītes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Brīvības iela 10, Viesīte,

Viesītes novads, LV-5237

65245179

m.29134575

65207294

dzimtsaraksti@viesite.lv

Daina Vītola

Viļakas novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Abrenes iela 26, Viļaka,

Viļakas novads, LV-4583

64507226

64507208

dzimtsaraksti@vilaka.lv

Vija Gaiduka

Viļānu novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Kultūras laukums 1a,

Viļāni, Viļānu novads,

LV-4650

64662089

64662089

dzimtsaraksti@vilani.lv

Liāna Čertogonova

Zilupes novada

Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa iela 13, Zilupe,

Zilupes novads, LV-5751

65707311

65707315

dzimts@zilupe.lv

Jeļena Voitkeviča