1.

Dokumenta veids

Noteikumu projekts.

2.

Dokumenta nosaukums

"Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanas kārtība"

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika.

4.

Dokumenta mērķgrupas

Noteikumu projekts attiecas uz Tieslietu ministrijas kā programmas apsaimniekotāja (turpmāk – programmas apsaimniekotājs) amatpersonām, kuras tiks iesaistītas programmas īstenošanā, Finanšu ministrijas kā vadošās iestādes amatpersonām, kuras tiks iesaistītas programmas ieviešanas nodrošināšanā un uzraudzībā, un Ieslodzījuma vietu pārvaldes kā projekta īstenotāja amatpersonām, kuras tiks iesaistītas projekta sagatavošanā un īstenošanā.

Tāpat noteikumu projekts netiešā veidā attiecas uz Latvijas korekcijas dienestu sistēmas darbiniekiem.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Saskaņā ar 2017. gada 14. decembra Saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk – NFI) ieviešanu 2014.–2021. gadā Tieslietu ministrija ir noteikta par NFI programmas "Korekcijas dienesti" apsaimniekotāju. Ministru kabineta noteikumu projekta "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanas kārtība" (turpmāk – Ministru kabineta noteikumu projekts) mērķis ir noteikt programmas apsaimniekotāja pienākumus un programmas īstenošanas kārtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots iesniegt izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē. Noteikumu projekta spēkā stāšanās plānota ar 2019. gada 31. janvāri.

7.

Dokumenti

1. Ministru kabineta noteikumu projekts uz 10 lapām (TMNot_301118_NFI);

2. Ministru kabineta noteikumu projekta 1. pielikums uz 3 lapām (TMNotp_1_301118_rezult_NFI);

3. Ministru kabineta noteikumu projekta 2. pielikums uz 2 lapām (TMNotp_2_301118_NFI);

4. Ministru kabineta noteikumu projekta 3. pielikums uz 6 lapām (TMNotp_3_301118_NFI).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Lai informētu sabiedrību par Ministru kabineta noteikumu projektu un dotu iespēju izteikt viedokli, Ministru kabineta noteikumu projekts ievietots Tieslietu ministrijas mājaslapā internetā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokļus par sagatavoto Ministru kabineta noteikumu projektu intereses gadījumā lūdzam iesniegt rakstveidā līdz 14. decembrim, nosūtot tos uz e-pasta adresi: Sanita.Lace@tm.gov.lv.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Projektu departamenta direktors Agris Batalauskis, tālr. 67036913, Agris.Batalauskis@tm.gov.lv

Pievienotie dokumenti