Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta projekta 

“Par atļauju dalībai organizācijā Eiropas  forums taisnīguma atjaunošanai

(European Forum for Restorative Justice - EFRJ)” izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Tiesību akts

2.

Dokumenta nosaukums

“Par atļauju dalībai organizācijā Eiropas  forums taisnīguma atjaunošanai (European Forum for Restorative Justice - EFRJ)”

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politikas joma

4.

Dokumenta mērķgrupas

Valsts probācijas dienesta (turpmāk – VPD) darbinieki, kuriem radīsies iespēja apmeklēt EFRJ pasākumus, piedalīties pētījumos un citos starptautiskos projektos, lai ieviestu jaunas taisnīguma atjaunošanas programmas (turpmāk – TA) programmas Latvijā.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

VPD izpilda Latvijā ne tikai piemērotos kriminālsodus, bet īsteno arī izlīgumu kriminālprocesā starp cietušo un likumpārkāpēju, pielietojot savā praksē TA pieejas. TA procesā noziedzīgais nodarījums tiek skatīts kā kaitējums, kas tiek nodarīts cilvēkiem, viņu attiecībām un sabiedrībai kopumā nevis kā likuma panta pārkāpums. Tādējādi TA procesā tiek iesaistīti cietušie, noziedzīgā nodarījuma izdarītāji, viņu ģimenes un sabiedrības pārstāvji, lai kopā meklētu vislabākos risinājumus un atbalstu noziedzīgā nodarījumā radušos seku mazināšanā vai novēršanā. Viena no jaunākajām TA programmām VPD ir  līdzgaitniecība, kur sabiedrības pārstāvji aktīvi iesaistās probācijas klientu – jauniešu integrēšanas pasākumos.

Dokumenta mērķis:

  • Attīstīt un ieviest VPD darbā jaunas TA programmas.
  • Piedalīties starptautiskos pētījumos, konferencēs un citās aktivitātēs.
  • Attīstīt starpnieku profesionalitāti, balstoties uz Eiropas labākās prakse piemēriem.
  • Iesaistīt sabiedrību noziedzības mazināšanā un prevencijas veicināšanā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Projekta saskaņošana ar Tieslietu ministrijas struktūrvienībām uzsākta 2016.gada 5.jūlijā

Pēc sabiedriskās līdzdalības procesa noslēgšanās projektu ir paredzēts izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē.

7.

Dokumenti


Anotācija

Protokollēmums

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības līdzdalības veids, atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.punktam – Sabiedriskā apspriede (sanāksme).

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedriskā apspriede (sanāksme) norisināsies 2016.gada 9.augustā plkst.13.30 Valsts probācijas dienesta telpās Rīgā, Dzirnavu ielā 91.

Pieteikumus līdzdalībai sabiedriskajā apspriedē (sanāksmē) sūtīt uz e-pastu izligums@vpd.gov.lv līdz 2016.gada 29.jūlijs plkst.14.00, norādot sabiedriskās apspriedes (sanāksmes) dalībnieka vārdu, uzvārdu, adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi.

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Diāna Ziediņa, 67021116,

diana.ziedina@vpd.gov.lv

 

Pievienotie dokumenti