1.

Dokumenta veids

Vadlīnijas

2.

Dokumenta nosaukums

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Tieslietu politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sabiedrības mērķgrupa ir jebkurš publisko (Saeima, Valsts prezidents, Ministru kabinets, Ministru prezidents, Satversmes tiesa, pašvaldības, ministrijas, tiesu izpildītāji, zvērināti notāri, tiesas, Centrālā vēlēšanu komisija, Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs un daudzas citas valsts institūcijas) vai privāto tiesību subjekts (komersants, biedrība, fiziska persona u.c.).

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

2019.gada 7.septembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2018.gada 4. septembra noteikumi Nr.558 "Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība". Saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra sēdē pieņemto lēmumu (prot. Nr. 41 16. § 2. punkts) Tieslietu ministrijai tika uzdots līdz 2019. gada 1. septembrim izstrādāt dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīnijas.

Tieslietu ministrijā tika izveidota darba grupa, kas ir izstrādājusi vadlīniju projektu.

Vadlīnijām nebūs saistoša rakstura, ar tām nebūs obligāti jāiepazīstas un jāievēro. Tās paredzēts izdot kā palīglīdzekli dokumentu izstrādāšanai un noformēšanai, apkopojot labāko praksi, ieteikumus un piemērus šajos jautājumos, ja tāds nepieciešams. Visas dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas obligātās prasības ir noteiktas normatīvajos aktos.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Vadlīniju izstrādes termiņš ir 2019.gada 1.septembris.

7.

Dokumenti

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas vadlīniju projekts  (TMvadl_250619_dok).

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties vadlīniju izstrādē, sniedzot rakstiski viedokli līdz 2019.gada 19.jūlijam.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Sabiedrības pārstāvjus lūgums sniegt viedokli, nosūtot to uz
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta juristes Ē.Inkinas e-pasta adresi: erika.inkina@tm.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas departamenta juriste Ērika Inkina, e-pasts: erika.inkina@tm.gov.lv, tālr.67036969

Pievienotie dokumenti