Pieejams Starptautiskā Valūtas fonda novērtējuma ziņojums par maksātnespējas regulējumu Latvijā

 

Piedāvājam iepazīties ar Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) novērtējuma ziņojuma par maksātnespējas regulējumu Latvijā pilnu tekstu.

Ziņojuma galvenās atziņas un rekomendācijas prezentētas 2019. gada 14. februārī. SVF veiktais pētījums izvērtē maksātnespējas administrēšanas sistēmas pilnveides iespējas, īpaši pievēršoties maksātnespējas procesa administratoru darbības uzraudzībai, kā arī maksātnespējas procesa caurskatāmībai un kreditoru labāko interešu ievērošanai.

Pētījums veikts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projektā "Justīcija attīstībai" un ir daļa no visaptveroša Latvijas tieslietu sistēmas novērtējuma. Novērtējums ietver starptautisko ekspertu veiktu neatkarīgu Latvijas tiesu sistēmas, maksātnespējas regulējuma un komerctiesību regulējuma analīzi, kā arī rekomendācijas to iespējamai pilnveidei un modernizācijai. Novērtējums sastāv no trīs pētījumiem, kurus veica īpaši izraudzīti ārvalstu organizāciju pārstāvji: Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD), Starptautiskā Valūtas fonda (SVF) un Eiropas Padomes Komisijas Tiesu efektivitātei (CEPEJ) eksperti. Novērtējuma secinājumi tiks izmantoti kā bāze konkrētu attīstības plānu sagatavošanai, kā arī normatīvo aktu iespējamiem grozījumiem. Vairāk uzzināt par pētījumu ir iespējams šeit un šeit.

Oriģinālais ziņojuma teksts angļu valodā pieejams ŠEIT.

Neoficiāls tulkojums latviešu valodā apskatāms ŠEIT.

Papildu informācija:

Tiesu administrācijas īstenotā projekta “Justīcija attīstībai” galvenais mērķis ir uzlabot komercdarbības vidi, paaugstinot tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci. Atbildīgās iestādes funkcijas projekta īstenošanas laikā pilda Tieslietu ministrija. Projektu 85 % apmērā finansē ESF, un 15% ir valsts budžeta finansējums.

 

 

Saistītā informācija