cid:2a7f7fcd-f934-4286-84fa-08836651cd3e@EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COMcid:2a7f7fcd-f934-4286-84fa-08836651cd3e@EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COMŠodien, 26. septembrī Tieslietu ministrijā viesojās Ukrainas Augstākās tiesas priekšsēdētājas vietnieks, Saimniecisko lietu kasācijas tiesas priekšsēdētājs Bogdan Lvov, Augstākās tiesas Lielās palātas tiesnese Nataliya Antonyk, Augstākas tiesas Saimniecisko lietu kasācijas tiesas tiesnese Iryna Bulhakova, Augstākās tiesas Civillietu kasācijas tiesas tiesnese Valentyna Kurylo, Augstākās tiesas Krimināllietu kasācijas tiesas tiesnesis Mykola Lahniuk, Augstākās tiesas Administratīvo lietu kasācijas tiesas tiesnesis Igor Olender, Ukrainas Augstākās tiesas Starptautisko attiecību departamenta vadītāja Lina Hubar. Ukrainas Augstākās tiesas tiesnešu delegāciju pavadīja Ukrainas Twinning projekta ilgtermiņa padomniece Jautrīte Briede.

Ukrainas Augstākās tiesas tiesnešu delegācija Latvijā ir ieradusies pieredzes apmaiņas vizītē, kas tiek organizēta Ukrainas Twinning projekta Nr. UA 12 ENPI JH 02 16 "Ukrainas Augstākās tiesas institucionālās kapacitātes stiprināšana cilvēktiesību aizsardzības jomā nacionālā līmenī" ietvaros.

Vizītes mērķis ir saņemt detalizētu informāciju par jautājumiem tiesu reformas jomā, kā arī dalīties pieredzē un veidot ciešāku savstarpējo sadarbību.

cid:afd204f4-4159-4948-ae99-729262fcd25d@EURPRD10.PROD.OUTLOOK.COMAr Ukrainas Augstākās tiesas tiesnešiem tikās Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos, Latvijas Republikas pārstāve Eiropas Savienības Tiesā Irēna Kucina, Latvijas Republikas Satversmes tiesas tiesnesis Aldis Laviņš, Tieslietu ministrijas Projektu departamenta direktors, Ukrainas Twinning projekta Jaunākā partnera Projekta vadītājs Agris Batalauskis, Tiesu administrācijas Direktora vietniece attīstības un juridiskajos jautājumos Inese Kalniņa, Tiesu administrācijas Eiropas Sociālā fonda projekta vadītāja Anna Skrjabina.

 

 

Plašāku informāciju par Ukrainas Twinning projektu sniegs:

Maruta Jēkabsone

Tieslietu ministrijas Projektu departamenta

Projektu plānošanas un īstenošanas nodaļas vecākā referente

Tālrunis: 67036862

E-pasts: Maruta.Jekabsone@tm.gov.lv