Statuss:
Noslēdzies
.

Līgums Nr. EBF/2008/1

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada 1. janvāris - 2009. gada 31. decembris

Projekta finansējums:
LVL 29 663 (75% Eiropas Bēgļu fonda finansējums, 25% līdzfinansējums)

Mērķi:

Nodrošināt patvēruma meklētājus, bēgļus un personas ar alternatīvo statusu ar nepieciešamo informāciju, kas sekmētu šo personu veiksmīgu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā. Nodrošināt patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu pieeju integrācijas pasākumiem.

Aktivitātes:

1. Integrācijas uzticības punkta darbības uzturēšana

Aktivitātes „Integrācijas uzticības punkta darbības uzturēšana” ietvaros 2008. gadā sniegta 58 konsultācijas - 11 bēgļiem un 47 patvēruma meklētājiem. Nodrošināta reģistra izveide un papildināšana par patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu sniegto palīdzību un sniegtajām konsultācijā. Projekta īstenošanas laikā no 2009. gada janvāra līdz 2009. gada decembrim reģistrā veikti 796 ieraksti par patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu sniegto palīdzību.

2. Mājas lapas www.refugees.lv uzturēšana

Aktivitātes ietvaros tika nodrošināta izveidotās mājas lapas www.refugees.lv uzturēšana, kā arī tās papildināšana ar aktuālāko informāciju. Māja lapa www.refugees.lv izstrādāta 3 valodās (latviešu, krievu un angļu). Lai sekmētu patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu sniegtā atbalsta efektivitāti mājas lapā izveidots ierobežotas pieejamības reģistrs par sniegto palīdzību arī citu Eiropas Bēgļu fonda projektu ietvaros.

3. Informatīva bukleta izveide

Aktivitātes ietvaros izgatavots informatīvs buklets par Integrācijas uzticības punkta patvēruma meklētājiem, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu darbību un sniegto atbalstu. Informācija informatīvajā bukletā sagatavota trīs valodās – latviešu, krievu un angļu valodās. Buklets pieejams gan Integrācijas uzticības punktā, gan Eiropas Bēgļu fonda 2007. gada programmas ietvaros izgatavotajos informācijas stendos.

4. Interaktīvi semināri skolēniem par bēgļu integrācijas jautājumiem

Semināros, kas organizēti aktivitātes „Interaktīvi semināri skolēniem par bēgļu integrācijas jautājumiem” ietvaros, Latvijas skolu jauniešiem tika sniegta informācija un skaidroti ar patvēruma meklēšanu saistītie jautājumi. Latvijas reģionos kopumā tika organizēti 10 interaktīvi semināri skolēniem, apmeklēja 284 jaunieši un pedagogi.