.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķis ir atbalstīt Eiropas Savienības dalībvalstu centienus īstenot integrācijas pasākumus, dodot iespēju trešo valstu valstspiederīgajiem no dažādām kultūrām, reliģijām un ar dažādu etnisko izcelsmi iekļauties Eiropas Savienībā.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda mērķa grupa ir Trešo valstu pilsoņi, kas Latvijas Republikā likumīgi uzturas vairāk nekā 5 gadus, tai skaitā Latvijas nepilsoņi, Trešo valstu pilsoņi, kas ieguvuši likumīgas tiesības ieceļot Latvijas Republikā, lai pirms ieceļošanas tiem nodrošinātu integrācijas pakalpojumus.

Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonds ir viens no četriem fondiem, kas izveidoti Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.-2013. gada ietvaros.

Detalizētāka informācija par Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu pieejama Eiropas Komisijas mājaslapā: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migration-asylum-borders/integration-fund/index_en.htm, kā arī Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas mājaslapā:

http://www.iem.gov.lv/lat/es_fondi_un_programmas/solidaritate_un_migracijas_plusmas_parvaldibas_programma/