Statuss:
Noslēdzies
.

Vienošanās Nr. PA-015)

Projekta īstenošanas laiks: 2009. gada oktobris – 2010.gada decembris

Projekta finansējums:
EUR 8438 (70% Norvēģijas divpusējā finanšu instrumenta finansējums, 30% valsts budžeta līdzfinansējums)

Mērķi:

Zināšanu un pieredzes apmaiņa starp Baltijas un Ziemeļvalstīm par valsts pārvaldes institūciju administrēšanu un darbu organizēšanu.

Aktivitātes:

1. Pieredzes apmaiņas vizīte Zviedrijā

2009. gada 3. – 9. novembrī Tieslietu ministrijas, Tiesu administrācijas un Valsts zemes dienesta pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas vizītē Zviedrijā. Latvijas delegācija apmeklēja Sandviken pašvaldību, iepazinās ar pašvaldības kadastrālās sistēmas darbu, kā arī apmeklēja pašvaldības centrālo arhīvu, iepazīstoties ar Zviedrijas kolēģu pieredzi datu uzglabāšanas un arhīvu digitalizācijas jomās. Vizītes laikā tika sniegts ieskats Zviedrijas tiesiskajā regulējumā nekustāmā īpašuma reģistrācijas jautājumos. Vizītes noslēgumā tika sagatavoti ieteikumi tālākai īpašumu reģistrācijas procesa attīstībai Latvijā.

2. Pieredzes apmaiņas vizīte Somijā

2009. gada 7. – 11. decembrī Latvijas delegācija pieredzes apmaiņas vizītes ietvaros Somijā apmeklēja Valsts patentu pārvaldi, Nacionālo zemes dienestu, Datu aizsardzības ombudu, kā arī Preču zīmju reģistru, Uzņēmumu reģistru un Iedzīvotāju reģistru. Latvija delegācijas pārstāvji tika iepazīstināti ar  Valsts patentu pārvaldes darbības organizāciju, reģistriem un interneta datu bāzēm. Nacionālā zemes dienesta apmeklējuma laikā Latvijas delegācija tika iepazīstināta ar informāciju par organizācijas rīcībā esošajām datu bāzēm, informācijas sistēmu un sniegtajiem pakalpojumiem. Somijas preču zīmju reģistra pārstāvji informēja par organizācijas uzdevumiem un mērķiem, kā arī par preču zīmju reģistrēšanas principiem. Savukārt Uzņēmumu reģistra un Iedzīvotāju reģistra apmeklējuma laikā tika sniegts ieskats datu vākšanas metodēs un kvalitātes uzraudzības nodrošināšanā, kā arī iestāžu elektroniskajās informācijas apstrādes sistēmās.