Revīzija ““Problēmbērni” – pieaugušo neizdarību spogulis”

Valsts kontrole revīzijā vērtēja – vai bērnam ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku un viņa ģimenei ir iespēja saņemt nepieciešamo atbalstu. Revīzijas secinājumi: lai gan pēdējos gados atbildīgās institūcijas un arī sabiedrība apzinās, ka ir nepieciešams agrīni pamanīt izmaiņas bērna uzvedībā un iesaistīties to risināšanā, Latvijā nav skaidras sistēmas, kā palīdzēt bērniem ar uzvedības problēmām vai to iestāšanas risku, īpaši pusaudžiem, jo nav pieejami nepieciešamie atbalsta pakalpojumi.

Revīzija tika veikta no 01.01.2018. līdz 31.12.2020., vairākos jautājumos informācija apkopota arī ārpus minētā laika posma.

Revīzijas apjomā iekļautās iestādes: Labklājības ministrija, Tieslietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija.

Lai nākotnē nodrošinātu bērniem ar uzvedības problēmām vai to iestāšanās risku un viņu ģimenēm nepieciešamo atbalstu, Valsts kontrole Labklājības ministrijai kā vadošajai valsts pārvaldes iestādei bērnu tiesību aizsardzības un sociālās aizsardzības jomā sniedza 14 ieteikumus, kuru ieviešanas termiņš ir līdz 2026. gada februārim. Tā kā vairākas revīzijā konstatētās problēmas par pieejas maiņu darbā ar bērniem, kas izdarījuši likumpārkāpumus, un par atteikšanos no bērnu administratīvās sodīšanas, ir risināmas tikai Tieslietu ministrijas vadībā, pieci priekšlikumi sniegti Tieslietu ministrijai, savukārt seši priekšlikumi, kas saistīti ar izglītības iestāžu darbu, ir sniegti Izglītības un zinātnes ministrijai.

Pielikumi:

Revīzijas ziņojuma aktualitātes:

Revīzijas sniegto ieteikumu apkopojums

Būtiskākais Valsts kontroles ieteikumu ieviešanas statuss/progress attēlots zemāk Infogram platformā.