1. Tiesiskais pamatojums - Hāgas 1965.gada Konvencija par tiesas un ārpustiesas dokumentu izsniegšanu civillietās vai komerclietās 
  2. Lūguma veidlapas 
  3. Informācija par nosūtāmo dokumentu valodu
  4. Informācija par Apvienotās Karalistes kompetentajām iestādēm:

England and Wales:

The Senior Master of the Royal Courts of Justice

Strand

London WC2A 2 LL

Switchboard: +44 207 947 6000

Tel: +44 20 7947 6691

Fax: +44 20 7947 6237

Website: http://www.hmcourts-service.gov.uk/

 

Scotland:

Scottish Government Justice Directorate

Central Authority & International Law Team

St. Andrew's House (GW15)

EDINBURGH EH1 3DG

Scotland, UK

E-mail: Angela.Lindsay@gov.scot

tel.: +44 (0) 131 244 0460

 

Northern Ireland:

The Master (Queen’s Bench and Appeals)

Royal Courts of Justice

Chichester Street

Belfast BT1 3JF

Tel: +44 28 9072 4639

Fax: +44 28 9072 4796

E-mail: frontofhousercj@courtsni.gov.uk

Website: www.justice-ni.gov.uk

 

  1. Izmaksas par dokumentu nodošanu ir jāveic gadījumos, kad dokumenti tiek sūtīti uz Skotiju un Ziemeļīriju, proti, pēc tiesiskās palīdzības lūguma iesniegšanas Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde informēs tiesu par samaksas apmēru un bankas konta numuru.
  2. Informācija par Apvienotās Karalistes aizjūras teritoriju kompetentajām iestādēm pieejama.