Tiesiskā sadarbība krimināllietās 21.06.2013


Starptautiskā tiesiskā sadarbība krimināllietās

Starptautiskā tiesiskā sadarbība krimināllietās Eiropas Savienības ietvaros

Līdz šim tiesisko sadarbību krimināllietās Eiropas Savienības ietvaros pārsvarā noteica starptautisko līgumu veidā, kā, piemēram, konvencijas par savstarpējo palīdzību krimināllietās, par tiesvedības nodošanu, par kriminālsodu izpildi, notiesāto personu nodošanu, izdošanu u.c., ar mērķi nodrošināt efektīvāku un ātrāku kriminālizmeklēšanu. Šīs konvencijas pārsvarā regulē tos jautājumus, kas tieši neietekmē indivīdu, bet gan regulē sadarbības mehānismu starp valstu kompetentajām institūcijām un nosaka sadarbības procesuālo kārtību.

Šobrīd Eiropas Savienības ietvaros ir paredzēts aizstāt tradicionālo savstarpējo palīdzību ar jauniem instrumentiem, kas balstītos uz savstarpēju atzīšanu. Eiropas Komisijas izstrādātais Rīcības plāns Hāgas programmas par brīvības, drošības un tiesiskuma telpas ieviešanai paredz Eiropas Savienības desmit prioritātes turpmākajiem pieciem gadiem, viens no izvirzītajiem mērķiem paredz efektīvas Eiropas tiesiskuma telpas garantēšana ikvienam cilvēkam.

Ir paredzēts krimināltiesību jomā tuvināt procesuālo tiesību vairākus aspektus, izveidot savstarpējās uzticamības un savstarpējās atzīšanas principus, proti, saglabāt Eiropas Savienībā sodu „efektivitāte” arī aiz nacionālajām valsts robežām.

Starptautiskās tiesiskās sadarbības krimināllietās ietvaros Eiropas Savienībā tika izstrādātas vairākas iniciatīvas, kas paredz informācijas apmaiņas paātrināšanu starp dalībvalstīm. Vispirms, tiks nodrošināta informācijas efektīva apmaiņa no sodāmības reģistra un pēc tam, izveidoti mehānismi, kas ļaus ņemt vērā sekas par personu izdarītiem noziedzīgiem nodarījumiem ne tikai katrā atsevišķā valstī, bet visā Eiropas Savienības teritorijā. 

Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls krimināllietās

Tieslietu ministrija kopā ar Ģenerālprokuratūru no Latvijas puses piedalās Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklā krimināllietās. Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkla krimināllietās darbība ir vērsta uz informācijas un viedokļu apmaiņu starp Eiropas Savienības dalībvalstīm krimināltiesiskās sadarbības ietvaros, tiešu kontaktu dibināšanu starp Eiropas Savienības dalībvalstu kompetento institūciju amatpersonām. Eiropas tiesiskā tīkla darbība nodrošina efektīvu tiesiskās palīdzības lūgumu nosūtīšanu un izpildi. Eiropas tiesiskais tīkls sniedz ieskatu par Eiropas Savienības dalībvalstu likumdošanu saistībā ar Eiropas Savienības dokumentu ieviešanu katrā dalībvalstī. Tieslietu ministrija minētā tīkla ietvaros veic korespondenta funkcijas. Korespondenta loma ir sniegt informāciju par Latvijas dalību tiesiskajā sadarbībā krimināllietās, sniegt viedokli par tiesiskās sadarbības aktuālākajiem jautājumiem, sniegt palīdzību citu valstu kontaktpunktiem un korespondentiem par kārtību, kā Latvijā tiek realizēta tiesiskā sadarbība.

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.