Tieslietu ministrijas kompetencē esošās starptautiskās organizācijās, kurās Latvija ir dalībvalsts: 

Starptautiskā organizācija

Iestāšanās datums 
Pastāvīgā Arbitrāžas tiesa (PAT)  12.08.2001. 
Starptautiskā Krimināltiesa (ICC)  01.09.2002. 
Starptautiskais privāttiesību unifikācijas institūts (UNIDROIT)  01.01.2006. 
Pasaules intelektuālā īpašuma organizācija (WIPO)*      21.01.1993.  
Eiropas Patentu Organizācija (EPO)*  01.07.2005. 

*pārstāv Patentu valde