Kopš 2008. gada līdz 2017. gadam

Hāgas 1980. gada 25. oktobra konvencijas par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem ietvaros Ministrija, kā Konvencijas Centrālā iestāde Latvijā, pavisam kopā, kopš 2002. gada, kad šī Konvencija Latvijā stājās spēkā līdz šodienai ir koordinējusi/turpina koordinēt:
 

 

Atgriešana UZ LV

Saskarsme ar ārvalstī esošu bērnu

Atgriešana NO LV

Saskarsme ar LV esošu bērnu

2008

14 lietas par 14 bērniem

lietas par 5 bērniem

lietas par 8 bērniem

-----------

2009

25 lietas par 31 bērnu

----------

3 lietas par 3 bērniem

----------

2010

37 lietas par 40 bērniem

2 lietas par bērniem

3 lietas par 4 bērniem

2 lietas par 2 bērniem

2011

36 lietas par 46 bērniem

5 lietas par bērniem

4 lietas par 6 bērniem

------------

2012

33 lietas par 36 bērniem

lietas par 4 bērniem

11 lietas par 15 bērniem

------------

2013

27 lietas par 30 bērniem

lietas par 3 bērniem

13 lietas par 16 bērniem

lieta par 1 bērnu

2014

28 lietas par 32 bērniem

lietas par bērniem

13 lietas par 15 bērniem

lietas par 2 bērniem

2015

23 lietas par 32 bērniem

lietas par 4 bērniem

14 lietas par 15 bērniem

lietas par 2 bērniem

2016

22 lietas par 32 bērniem

lietas par 3 bērniem

12 lietas par 16 bērniem

lieta par 1 bērnu

2017

20 lietas par 23 bērniem

lietas par 9 bērniem

13 lietas par 16 bērniem

lietas par 6 bērniem

2018 29 lietas par 31 bērniem 6 lietas par 6 bērniem 17 lietas par 21 bērniem lietas par 3 bērnu