"Eiropas Sociālā fonda vizuālo elementu ansamblis"

 

Projekta mērķis bija Tieslietu ministrijas kapacitātes palielināšana, lai īstenotu atbildīgās iestādes pienākumu veikšanu – Eiropas Savienības fondu publicitātes nodrošināšanu.

Saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģiju 2015.-2023. gadam, Tieslietu ministrijas kā atbildīgās iestādes galvenās darbības projekta ietvaros bija komunikācijas stratēģijas izstrāde, komunikācijas plānu sagatavošana, tīmekļa vietnes sadaļas par ES fondiem aktualizēšana, informatīvie pasākumi projektu iekšējām un ārējām merķauditorijām un medijiem, infografiku, videomateriālu sagatavošana, informatīvo bukletu izstrāde un izplatīšana, ziņu lapu iekšējām mērķauditorijām sagatavošana un izplatīšana.

Projekta darbības tika īstenotas saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda komunikācijas stratēģiju 2015.-2023. gadam, ievērojot minētajā stratēģijā noteiktos komunikācijas principus. Visas projektā plānotās darbības tika iekļautas vadošās iestādes apstiprinātajā Eiropas Savienības fondu darbības programmas ikgadējā komunikācijas plānā.

Projekta rezultātā Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei bija nodrošināts tehniskais atbalsts projekta īstenošanas personāla atalgošanai kopumā vienas slodzes apmērā, kā arī tika nodrošināta Eiropas Savienības fondu publicitāte

Projekta īstenošana norisinājās no 2015. gada decembra līdz 2018. gada 31. decembrim.

Kopējās projekta izmaksas bija EUR 152 189,75no kā Eiropas Sociālā fonda līdzfinansējums ir EUR 129 361,29 un nacionālais līdzfinansējums ir EUR 22 828,46.


Papildu informācija