2018.gada 14.maijā tieslietu ministrs ir apstiprinājis Tieslietu ministrijas darbības stratēģiju 2018.-2020.gadam. Tā noteic ministrijas galvenos mērķus un uzdevumus laika periodam no 2018. gada līdz 2020. gadam ministrijas kompetencē esošajās politikas nozarēs atbilstoši apstiprinātajiem nozares attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktiem un plānotajam valsts budžeta izdevumu kopapjomam.