Tieslietu ministrijas darbības stratēģija 2022.–2026. gadam ir institūcijas vadības dokuments, kurā noteikta ministrijas misija, vīzija, vērtības, prioritātes, mērķi  un sasniedzamie rādītāji.