Valsts tiesu ekspertīžu birojs 

Valsts tiesu ekspertīžu birojs ir Tieslietu ministrijas pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir nodrošināt objektīvu, tiesisku un zinātniski pamatotu tiesu ekspertīzi tiesas (tiesneša), prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu uzdevumā.

Tiesu ekspertu reģistrs

Tiesu ekspertu reģistrā atrodama informācija par Latvijā sertificētiem tiesu ekspertiem, Tiesu ekspertu padomi, kā arī par Igaunijas tiesu ekspertiem.

Latvijas tiesu ekspertīžu sistēmas reforma

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Norvēģijas Nacionālās Kriminālās izmeklēšanas dienestu, Valsts tiesu ekspertīžu biroju, Valsts policiju un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru īsteno Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) grantu finansētu projektu “Tiesu ekspertīžu sistēmas un notikumu vietas apskates kapacitātes stiprināšana” programmā “Starptautiskā policijas sadarbība un noziedzības apkarošana”.  Projekta mērķis ir uzlabot Latvijas tiesu ekspertīžu iestāžu tehniskās spējas un kriminālistikas speciālistu zināšanas. Projektā, apvienojot Valsts tiesu ekspertīžu biroju un Valsts policijas Kriminālistikas pārvaldi, paredzēts izveidot vienotu Valsts tiesu ekspertīžu centru un īstenot tiesu ekspertīžu institūta reformu Latvijā. Kopējais projekta finansējums ir 2 680 000 eiro un projektu plānots īstenot līdz 2024. gada 30. aprīlim.