Twinning projekta ietvaros no 18. līdz 21. martam Latvijā uzturēsies Armēnijas Republikas Tieslietu ministrijas pārstāvju delegācija. Armēnijas Republikas Tieslietu ministrijas pārstāvji tiks iepazīstināti ar valsts pārvaldes sistēmu Latvijā, Eiropas Savienības (ES) tiesību aktu pārņemšanas pieredzi Latvijā un to ietekmi, Tieslietu ministrijas pieredzi ES līdzfinansēto projektu īstenošanā, Latvijas tiesu sistēmu, tiesisko sadarbību civillietās un krimināllietās, kā arī Ieslodzījumu vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta kompetences jautājumiem.

Vizītes laikā notiks tikšanās ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieku Ingusu Kalniņu, Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieku Visvaldi Puķīti, Valsts probācijas dienesta vadītāju Aleksandru Dementjevu, Tiesu administrācijas direktoru Edvīnu Balševicu, Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja biedru un Ārlietu komisijas deputātu Ati Lejiņu, kā arī Tieslietu ministrijas amatpersonām.

Twinning projekta pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm un šo projektu galvenais mērķis ir efektīvas acquis communautaire* ieviešanas nodrošināšana, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu.

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts valodas centru un Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības fondu 2011.gadā uzsāka darbu pie Twinning projekta „ES acquis communautaire un tiesiskās sadarbības politikas harmonizācija un Tulkošanas Centra kapacitātes stiprināšana tieslietu sektora terminoloģijā un metodoloģijā” piedāvājuma izstrādāšanas ES kaimiņu politikas finanšu instrumenta ietvaros. Izstrādātais piedāvājums projekta īstenošanai Armēnijā tika izvēlēts par efektīvāko risinājumu. Twinning projekta īstenošana tika uzsākta 2012.gada augustā, projekta īstenošanu plānots pabeigt 2014.gada nogalē.


* acquis communautaire - franču termins, kurš nozīmē, ka visām ES dalībvalstīm kopīgās tiesības un pienākumi. Acquis ietver visus ES līgumus un likumus, paziņojumus un rezolūcijas, starptautiskas vienošanās ES jautājumos un Eiropas Kopienu Tiesas pieņemtos spriedumus. Tas ietver arī pasākumus, ko ES valdības kopīgi veic tieslietu un iekšlietu jomā, kā arī kopējo ārpolitiku un drošības politiku.


Ksenija Novikova
preses sekretāre
Tālrunis: 67036712, 25435652
E-pasts: ksenija.novikova@tm.gov.lv