2016. gada 6. jūnijā Tiesu administrācija noslēdza līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta “Justīcija attīstībai” īstenošanu, kurā plānots apmācīt vairāk nekā 12 tūkstošus tiesu sistēmas darbiniekus un tiesu sistēmai piederīgas personas. Projekta mērķis ir komercdarbības vides uzlabošana, paaugstinot tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci.

Līguma noslēgšana nozīmē aktīva darba uzsākšanu projekta pasākumu ieviešanā. Projekts “Justīcija attīstībai” paredz vērienīgas apmācības tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, tiesu ekspertiem, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonām un darbiniekiem, politikas veidotājiem, kā arī kvalifikācijas paaugstināšanas iespēju šķīrējtiesnešiem, mediatoriem, maksātnespējas administratoriem un citu juridisko jomu pārstāvjiem.

Projektā tiks izstrādāts visaptverošs Latvijas tieslietu sistēmas novērtējums – pamats turpmākām reformām un citiem tieslietu sistēmas pilnveidošanas pasākumiem.

Pasākuma programmā:

  • Plkst. 13.30 Projekta īstenošanas pamatojums un tieslietu sistēmas attīstības vīzija. Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece Irēna Kucina
  • Tieslietu sistēmas un sabiedrības ieguvumi projekta īstenošanas rezultātā. Tiesu administrācijas direktors Edvīns Balševics
  • Projektā plānotie pasākumi un sasniedzami rezultāti. Projekta “Justīcija attīstībai” vadītāja Anna Skrjabina
  • Plkst. 13.50 Atbildes uz mediju jautājumiem, individuālu komentāru sniegšana
  • Kafijas pauze

Papildu informācija

Projekts “Justīcija attīstībai” tiek īstenots ar Eiropas Savienības Sociālā fonda atbalstu specifiskā atbalsta mērķa 3.4.1. “Paaugstināt tiesu un tiesībsargājošo institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai” ietvaros. Projekta finansējums ir 11 028 343 euro, tostarp Eiropas Sociālā fonda finansējums 9 347 092 euro un valsts budžeta finansējums 1 654 251 euro apmērā.

Mediju ievērībai!

Informatīvais pasākums notiks trešdien, 8.jūnijā, plkst. 13.30 Ministru kabineta bibliotēkā (Brīvības bulvārī 36, 4.stāvā). Aicinām mediju pārstāvjus pieteikt dalību pasākumā Tieslietu ministrijas sabiedrisko attiecību speciālistei ES fondu jautājumos Līvai Rancānei (Liva.Rancane@tm.gov.lv, 28748349).

Pasākums tiek rīkots Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 10.1.2.0/15/TP/008 “Tehniskā palīdzība Tieslietu ministrijai kā atbildīgajai iestādei informācijas un publicitātes pasākumu īstenošanā”

Līva Rancāne

Tieslietu ministrijas
Sabiedrisko attiecību speciāliste ES fondu jautājumos
Tālrunis: 67036712, 28748349
E-pasts: Liva.Rancane@tm.gov.lv