Mēnešalga:
1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai no 1202 euro līdz 1302 euro; 3. kategorijai no 1372 euro līdz 1647 euro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

 

CIVILTIESĪBU DEPARTAMENTA

KOMERCTIESĪBU NODAĻAS

JURISTA ierēdņa amatu

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām,
 • augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju (var pieteikties arī maģistra programmas students/-e),
 • zināšanas komerctiesībās un Eiropas Savienības tiesību jomā,
 • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes un virzības procesu,
 • profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā,
 • angļu valodas zināšanas,
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru,
 • analītiskā domāšana, patstāvība un iniciatīva.

Veicamie pienākumi:

 • tiesību politikas veidošana komerctiesību jomā,
 • tiesību aktu projektu, nacionālo pozīciju, instrukciju, attīstības plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektu izstrāde un to virzības nodrošināšana Ministru kabinetā un Saeimā,
 • atzinumu sniegšana par citu institūciju izstrādātajiem tiesību aktu projektiem, attīstības plānošanas dokumentiem un informatīvo ziņojumu projektiem,
 • atbilžu gatavošana uz valsts pārvaldes iestāžu vēstulēm un privātpersonu iesniegumiem,
 • Latvijas interešu pārstāvības Eiropas Savienības institūcijās nodrošināšana komerctiesību jomā.

Mēnešalga:

 • Amats klasificēts 36 amata saimes III līmenī, kas atbilst 12 mēnešalgas grupai
 • Mēnešalga 1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai no 1202 euro līdz 1302 euro; 3. kategorijai no 1372 euro līdz 1647 euro

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: 67036998

Pretendentiem jāpiesakās līdz