Mēnešalga:
no 1012 euro līdz 1565 euro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

 

EIROPAS SAVIENĪBAS TIESAS DEPARTAMENTA

JURISTA ierēdņa amatu

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju;
 • zināšanas Eiropas Savienības tiesību jomā;
 • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes un virzības procesu;
 • profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā, vēlama profesionālā pieredze Eiropas Savienības vai starptautiskajās tiesībās;
 • angļu valodas zināšanas;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • analītiskā domāšana, komunikācija un iniciatīva.

 

Veicamie pienākumi:

 • izvērtēt ar Latvijas Republikas interešu pārstāvību tiesvedības procesos Eiropas Savienības Tiesā un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas tiesā (turpmāk – Tiesa) saistītus jautājumus;
 • koordinēt un kontrolēt nozaru ministriju un ministrijas struktūrvienību darbu attiecībā uz Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanu un ieviešanu;
 • sagatavot Latvijas Republikas atbildes uz neformālajām Eiropas Savienības dalībvalstu un Eiropas Komisijas komunikācijas sistēmā (turpmāk – EU Pilot sistēma) saņemtajām pirms pārkāpuma procedūru lietām un sagatavojot Latvijas Republikas nostāju projektus Līguma par Eiropas Savienības darbību 258., 259. un 260.pantā paredzētās pārkāpuma procedūras pirmstiesas procesa ietvaros, analizēt un sagatavot atzinumus par atbildīgo ministriju sagatavotajiem Latvijas Republikas atbilžu un nostāju projektiem;
 • organizēt sanāksmes un darba grupas ar nozaru ministriju un ministrijas struktūrvienību pārstāvjiem atbilstoši kompetencei.

 

Mēnešalga:

 

1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai 1333 euro; 3. kategorijai 1565 euro

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Papildus pieteikumu vēstulē norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, atsauksmes sniedzēja/u (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju). Tālrunis uzziņām: 67036724, 67036731

Pretendentiem jāpiesakās līdz