Mēnešalga:
1.kategorijai 920 euro; 2. kategorijai 1080 euro; 3.kategorijai līdz 1250 euro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim;
 • zināšanas juridisko dokumentu izstrādē un noformēšanā;
 • pieredze jurista darbā, t.sk. tiesu sistēmā;
 • zināšanas administratīvā procesa un kriminālprocesa tiesībās;
 • angļu un krievu valodas zināšanas;
 • prasme argumentēt viedokli;
 • kompetences: analītiskā domāšana, orientācija uz klientu, orientācija uz rezultātu sasniegšanu, patstāvība, ētiskums;
 • prasme strādāt ar MS Ofifice un interneta resursiem lietotāja līmenī.

 

Veicamie pienākumi:

 • izvērtēt valsts kompensācijas pieprasījumus, t.sk. pārrobežu gadījumos, un sagatavot lēmumus un citu dokumentu projektus;
 • veikt paziņojumu par valsts juridiskās palīdzības sniegšanu kriminālprocesā pārbaudi un sagatavot vēstuļu projektus;
 • izstrādāt iekšējo normatīvo aktu, privāttiesisko un publisko tiesību līgumu projektus, veicot to iepriekšējo papildpārbaudi.

 

Mēnešalga:

amats klasificēts 21.amata saimes IIIB līmenī, kas atbilst 10.mēnešalgas grupai mēnešalga 1.kategorijai 920 euro; 2. kategorijai 1080 euro; 3.kategorijai līdz 1250 euro

 

Pieteikties lūdzam elektroniski, nospiežot pogu “Pieteikties”.

Ja nav iespējams, tad pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas dienas. Papildus pieteikumu vēstulē vēlams norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi un atsauksmes sniedzējiem (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju).

Tālrunis uzziņām: 67036722, 67515290

Pretendentiem jāpiesakās līdz