Mēnešalga:
• Mēnešalga 1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai 1333 euro; 3. kategorijai 1647 euro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā izglītība tiesību zinātnē ar jurista kvalifikāciju (var pieteikties arī maģistra programmas students/-e);
 • zināšanas un izpratne krimināltiesību, kriminālprocesuālo tiesību, administratīvo pārkāpumu tiesību un citu publisko tiesību jomā, kā arī kriminālsodu sistēmas Eiropas Savienības tiesību jomā;
  • zināšanas par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes un virzības procesu;
 • profesionālā pieredze jurista darbā vai darbā tiesu sistēmā;
 • angļu valodas zināšanas;
 • prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru;
 • analītiskā domāšana, patstāvība un iniciatīva.

 

Veicamie pienākumi:

 • tiesību aktu projektu, nacionālo pozīciju, instrukciju, nostāju, attīstības plānošanas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektu izstrāde un to virzības nodrošināšana Ministru kabinetā un Saeimā;
 • atbilžu gatavošana uz valsts pārvaldes iestāžu vēstulēm un privātpersonu iesniegumiem.

 

Mēnešalga:

 • Amats klasificēts 36 amata saimes III līmenī, kas atbilst 12 mēnešalgas grupai
 • Mēnešalga 1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai 1333 euro; 3. kategorijai 1647 euro

 

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Papildus pieteikumu vēstulē norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, atsauksmes sniedzēja/u (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju). Tālrunis uzziņām: 67036722, 67036731

 

 

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz