Mēnešalga:
no 940 euro līdz 1280 euro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Tieslietu ministrija izsludina atklātu konkursu uz vakantajiem MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTA JURIDISKĀ DEPARTAMENTA JURISKONSULTA UN PIRMĀ UZRAUDZĪBAS DEPARTAMENTA JURISKONSULTA ierēdņa amatiem (uz nenoteiktu laiku)

Prasības pretendentiem/-ēm:

• atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;

• otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātņu jomā;

• pieredze jurista darbā;

• zināšanas juridisko dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā;

• prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;

• labas komunikācijas un analītiskās prasmes, ētiskums, radošā domāšana un novatorisms;

• teicamas iemaņas darbā ar datoru.

 

Juridiskā departamenta kompetences ietvaros galvenie veicamie pienākumi:

• departamenta kompetences ietvaros sagatavot un sniegt viedokli un skaidrojumus maksātnespējas tiesību jautājumos;

• patstāvīgi analizēt normatīvo aktu piemērošanas problēmas maksātnespējas jomā;

• apkopot statistikas datus un tiesu praksi maksātnespējas jomā un analizēt iegūto informāciju.

Pirmā uzraudzības departamenta kompetences ietvaros galvenie veicamie pienākumi:

• veikt ar administratoru un TAP uzraugošo personu uzraudzību saistītas darbības;

• sagatavot normatīvajos aktos paredzētos tiesā iesniedzamo dokumentu projektus un pārstāvēt Maksātnespējas kontroles dienestu tiesu procesos;

• sagatavot atbilžu projektus uz Maksātnespējas kontroles dienestā saņemtajiem iesniegumiem.

 

Mēnešalga:

• Pirmā uzraudzības departamenta juriskonsulta amats klasificēts 26.3 amata saimes IIIB līmenī, kas atbilst 10. mēnešalgu grupai;

• Juridiskā departamenta juriskonsulta amats klasificēts 21. amata saimes IIIB līmenī, kas atbilst 10. mēnešalgu grupai;

• mēnešalga no 940 euro līdz 1280 euro Lūgums pieteikuma vēstulē norādīt, uz kura departamenta vakanto amatu pretendē.

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: Tieslietu ministrijā 67036724, Maksātnespējas kontroles dienestā 67099109.

Pretendentiem jāpiesakās līdz