Mēnešalga:
940-1280
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

 

MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTA

PIRMĀ UZRAUDZĪBAS DEPARTAMENTA JURISKONSULTA ierēdņa amatu

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

  • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
  • otrā līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātņu jomā;
  • pieredze jurista darbā;
  • zināšanas juridisko dokumentu izstrādāšanā un noformēšanā;
  • prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
  • labas komunikācijas un analītiskās prasmes, ētiskums, radošā domāšana un novatorisms;
  • teicamas iemaņas darbā ar datoru.

 

Pirmā uzraudzības departamenta kompetences ietvaros galvenie veicamie pienākumi:

  • vest administratīvā pārkāpuma procesu atbilstoši iestādes kompetencei, tajā skaitā sagatavot dokumentu projektus;
  • organizēt un vest administratīvā pārkāpuma procesu uzskaiti iestādes ietvaros.

 

Mēnešalga:

 

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: Tieslietu ministrijā 67036998, Maksātnespējas kontroles dienestā 67099109

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz