Mēnešalga:
940 euro līdz 1380 euro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakantajiem

 

MAKSĀTNESPĒJAS KONTROLES DIENESTA JURISKONSULTA ierēdņa amatiem

 

Vakantie amati:

 • Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamentā (uz noteiktu laiku);
 • Otrajā uzraudzības departamentā (uz noteiktu laiku);
 • Juridiskajā departamentā (uz nenoteiktu laiku);
 • Pirmajā uzraudzības departamentā (uz nenoteiktu laiku).

 

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • zināšanas normatīvo aktu izstrādē;
 • zināšanas administratīvā procesa, civiltiesību un maksātnespējas procesa tiesību jomā;
 • profesionālā pieredze jurista darbā;
 • prasme pielietot teorētiskās zināšanas praksē, prasme izteikt un aizstāvēt viedokli par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 • labas komunikācijas prasmes, analītiskā domāšana un iniciatīva;
 • teicamas iemaņas darbā ar datoru.

 

Maksātnespējas procesa nodrošinājuma departamenta kompetences ietvaros galvenie veicamie pienākumi:

 • izskatīt iesniegumus, nodrošinot sarežģītu lēmumu projektu par maksātnespējas procesa izdevumu un administratora atlīdzības segšanu, juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas procesa depozīta izmaksu;
 • īstenot Maksātnespējas kontroles dienesta kreditora tiesības – veikt uzraudzību maksātnespējas procesos, kuros Maksātnespējas kontroles dienests ir kreditors;
 • sniegt konsultācijas par maksātnespējas procesa izmaksu un depozīta izmaksu saistītajiem jautājumiem.

Otrā uzraudzības departamenta kompetences ietvaros galvenie veicamie pienākumi:

 • izskatīt sūdzības par administratoru un TAP uzraugošo personu rīcību un sagatavot Maksātnespējas kontroles dienesta direktora lēmumu projektus;
 • sagatavot normatīvajos aktos paredzētos tiesā iesniedzamo dokumentu projektus un pārstāvēt Maksātnespējas kontroles dienestu tiesu procesos;
 • veikt pārbaudes administratora un TAP uzraugošās personas prakses vietā vai parādnieka – juridiskās personas – atrašanās vietā.

Juridiskā departamenta kompetences ietvaros galvenie veicamie pienākumi:

 • departamenta kompetences ietvaros sagatavot un sniegt viedokli un skaidrojumus maksātnespējas tiesību jautājumos;
 • patstāvīgi analizēt normatīvo aktu piemērošanas problēmas maksātnespējas jomā;
 • apkopot statistikas datus un tiesu praksi maksātnespējas jomā un analizēt iegūto informāciju.

 Pirmā uzraudzības departamenta kompetences ietvaros galvenie veicamie pienākumi:

 • veikt ar administratoru un TAP uzraugošo personu uzraudzību saistītas darbības;
 • sagatavot normatīvajos aktos paredzētos tiesā iesniedzamo dokumentu projektus un pārstāvēt Maksātnespējas kontroles dienestu tiesu procesos;
 • sagatavot atbilžu projektus uz Maksātnespējas kontroles dienestā saņemtajiem iesniegumiem.

 

Mēnešalga:

 • mēnešalga no  940 euro līdz 1380 euro.

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: Tieslietu ministrijā 67036724, Maksātnespējas kontroles dienestā 67099111.

Pretendentiem jāpiesakās līdz