Mēnešalga:
• Mēnešalga 1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai 1302 euro; 3. kategorijai 1647 euro
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;
 • zināšanas ārvalstu finanšu instrumentu projektu iesniegumu sagatavošanā un uzraudzībā;
 • vēlamas zināšanas par tiesību aktu izstrādi un virzības procesu;
 • pieredze ārvalsts finanšu instrumentu finansētu projektu vai programmu jomā;
 • angļu valodas zināšanas;
 • prasme strādāt ar MS Office un interneta resursiem lietotāja līmenī;
 • vēlamas zināšanas sabiedrisko attiecību jomā, kā arī pieredze publicitātes tekstu sagatavošanā;
 • iniciatīva, komunikācija un orientācijā uz klientu.
   
  Veicamie pienākumi:
 • piedalīties Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas dokumentu izstrādē;
 • atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas dokumentiem piedalīties specifiskā atbalsta mērķa rezultātu sasniegšanas, tai skaitā iznākuma un rezultāta rādītāju sasniegšanas uzraudzībā;
 • piedalīties kritēriju, attiecīgo kritēriju piemērošanas metodiku un normatīvo aktu izstrādāšanā, kas nepieciešama Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgās iestādes funkciju veikšanai.
 • piedalīties ministrijas padotības iestāžu īstenoto Eiropas Savienības fondu projektu uzraudzībā.
   
  Mēnešalga:
 • Amats klasificēts 44 amata saimes III B līmenī, kas atbilst 12 mēnešalgas grupai
 • Mēnešalga 1. kategorijai 1012 euro; 2. kategorijai 1302 euro; 3. kategorijai 1647 euro

 

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Papildus pieteikumu vēstulē norādīt, uz kuru vakanci pretendē, informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, atsauksmes sniedzēja/u (iestādes nosaukums, vārdu, uzvārdu, amatu un kontaktinformāciju). Tālrunis uzziņām: 67036722, 67036724

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz