Mēnešalga:
1. kategorijai 940 euro; 2. kategorijai 1115 euro; 3. kategorijai 1287 euro.
Valsts pārvalde
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Tieslietu ministrija

izsludina atklātu konkursu uz vakanto

 

UZTURLĪDZEKĻU GARANTIJU FONDA ADMINISTRĀCIJAS JURIDISKĀS NODAĻAS

JURISKONSULTA ierēdņa amatu

 

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija nodrošina uzturlīdzekļus bērna uzturam no valsts budžeta līdzekļiem, ja vecāks bērnu neuztur. Lai īstenotu šo funkciju, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija:

 • izskata iesniegumus par uzturlīdzekļu izmaksu un izvērtē personas tiesības saņemt uzturlīdzekļus;
 • izvērtē un piemēro efektīvākos risinājumus izmaksāto uzturlīdzekļu atgūšanai;
 • īsteno ikdienas sadarbību starp valstīm pārrobežu uzturlīdzekļu lietās.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • zināšanas administratīvajās un starptautiskajās tiesībās;
 • angļu valodas zināšanas;
 • orientēts uz attīstību, labas komunikācijas un analītiskās prasmes;
 • prasme strādāt ar MS Ofifice un interneta resursiem lietotāja līmenī.

Veicamie pienākumi:

 • gatavot administratīvo aktu projektus uzturlīdzekļu lietās;
 • gatavot dokumentus uzturlīdzekļu nodrošināšanas un piedziņas jomā;
 • sniegt konsultācijas uzturlīdzekļu jautājumos;
 • izskatīt pārrobežu pieteikumus un gatavot pieteikumu projektus pārrobežu uzturlīdzekļu lietās;
 • nodrošināt mutvārdu un rakstveida komunikāciju angļu valodā pārrobežu uzturlīdzekļu lietās.

Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija piedāvā:

 • iespēja brīvi izvēlēties -strādāt attālināti (no jebkuras vietas Latvijā) vai klātienē (birojā P.Brieža ielā 15, Rīgā);
 • elastīgu darba laiku;
 • apmācības amata pienākumu veikšanai;
 • atbildīgu un interesantu darbu valsts pārvaldē;
 • iespēju paplašināt zināšanas un gūt profesionālo pieredzi;
 • pēc pārbaudes laika - veselības apdrošināšanu.

Mēnešalga:

 • amats klasificēts 21. amata saimes IIIB līmenī, kas atbilst 10. mēnešalgas grupai
 • mēnešalga 1. kategorijai 940 euro; 2. kategorijai 1115 euro; 3. kategorijai 1287 euro.

 

Pieteikuma dokumentus (motivētu pieteikumu ar apliecinājumu par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām un informāciju par iegūto profesionālo pieredzi, izglītību apliecinoša dokumenta kopiju un CV) iesniegt Tieslietu ministrijas Personālvadības departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV 1536) vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: personals@tm.gov.lv, 14 dienu laikā no sludinājuma publicēšanas brīža. Tālrunis uzziņām: Tieslietu ministrijā 67036722, Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācija 67830634.

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz