This Project is funded

by the European Union

Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts valodas centru un Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības fondu 2011. gadā uzsāka darbu pie Twinning projekta „ES acquis communautaire un tiesiskās sadarbības politikas harmonizācija un Tulkošanas centra kapacitātes stiprināšana tieslietu sektora terminoloģijā un metodoloģijā” piedāvājuma izstrādāšanas ES kaimiņu politikas finanšu instrumenta ietvaros. Tieslietu ministrijas, Valsts valodas centra un Vācijas Starptautiskās tiesiskās sadarbības fonda izstrādātais piedāvājums projekta „ES acquis communautaire un tiesiskās sadarbības politikas harmonizācija un Tulkošanas centra kapacitātes stiprināšana tieslietu sektora terminoloģijā un metodoloģijā” īstenošanai Armēnijā tika izvēlēts par efektīvāko risinājumu. Twinning projekta īstenošana tika uzsākta 2012. gada augustā, projekta īstenošanu plānots pabeigt 2014. gada augustā.

Twinning projektu pamatideja ir stiprināt valsts pārvaldes institūciju kapacitāti, piesaistot ES dalībvalstu ekspertus un radot iespēju veidot partnerattiecības un sadarbību starp dažādām valstīm, un šo projektu galvenais mērķis ir efektīvas acquis communautaire ieviešanas nodrošināšana, veicinot likumdošanas sakārtošanu un institūciju kapacitātes stiprināšanu.

Twinning projekta ietvaros 2014. gada 16. maijā Erevānā, Armēnijā, ar Valsts valodas centra pārstāvju un projekta ekspertu līdzdalību tika organizēta starptautiska konference „Tulkošana kā pirmais solis pretī tiesību aktu tuvināšanai”. Konferences organizēšanā piedalījās Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš un Terminoloģijas un metodikas nodaļas vadītāja Inese Treimane. Konferencē piedalījās arī Armēnijas tieslietu ministra vietnieks, Eiropas Savienības delegācijas Armēnijā pārstāvis, Eiropas Savienības tulkošanas institūciju un Eiropas Komisijas pārstāvji, Armēnijas Tulkošanas centra, Tieslietu ministrijas, Ārlietu ministrijas un Policijas pārstāvji. Kopumā konferencē piedalījās 87 dalībnieki.

Konferencē tika iztirzāti dažādi ar tiesību aktu tulkošanu saistīti aspekti, lielāko uzmanību pievēršot centralizētas pieejas priekšrocībām tiesību aktu tulkošanā, kvalitātes nodrošināšanai un tulkotāju sadarbībai ar nozaru ekspertiem. Armēnijas Tulkošanas centra darbinieki un citi konferences dalībnieki guva ieskatu Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta darbā, kā arī Eiropas Savienības iestāžu tulkošanas centra un Valsts valodas centra pieredzē. Tika analizēti konkrēti Armēnijas Tulkošanas centra līdzšinējās sadarbības piemēri, un centrs saņēma pozitīvas atsauksmes no saviem partneriem citās valsts iestādēs. Kopumā konference sasniedza iecerēto mērķi – dot plašākai publikai ieskatu tiesību aktu tulkošanas specifikā, stiprināt Armēnijas Tulkošanas centra pozīcijas citu valsts iestāžu vidū, kā arī veicināt izpratni par atbalsta un starpnozaru sadarbības nepieciešamību tulkojumu kvalitātes nodrošināšanai.

Konferencē tika izskatītas tādas tēmas, kā tulkošana Eiropas Savienībā,  sadarbība ar nozares ministrijām, ieguvumi no institucionalizētas un centralizētas pieejas tulkošanas procesa organizēšanā u.c.