Turpinot projekta "Informācijas avotu izstrāde finanšu grūtību apzināšanai un atrisināšanai Latvijā" īstenošanu, ir izstrādāts Rīcības plāns. Tas veidot, balstoties uz Rekomendāciju ziņojumā nodefinēto komunikācijas mērķi un uz tā bāzes definētajām rekomendācijām šī mērķa sasniegšanai. Lai nodrošinātu rekomendāciju praktisku ieviešanu, Rīcības plāna ietvaros detalizēti iekļauti apsvērumi šādiem aspektiem:

  • veicamās aktivitātes,
  • atbildību sadalījums,
  • resursu sadalījums,
  • laika grafiks un
  • savstarpējās aktivitātes.

Rīcības plāns ir sadalīts divos posmos (pirmkārt, sagatavošanās un, otrkārt, ieviešanas posmi – pilotprojekta īstenošana un pilna mēroga aktivitāšu īstenošana) atbilstoši to ieviešanas laika rāmim:

Projektu finansē Eiropas Savienība, izmantojot Tehniskā atbalsta instrumentu, un to īsteno Eiropas Restrukturizācijas un attīstības banka (ERAB) sadarbībā ar Eiropas Komisiju un ar PwC Latvija vadīta finanšu un juridisko ekspertu konsorcija atbalstu.