Fondi/Projekti/Finanšu instrumenti 18.07.2013


Tieslietu ministrija jau kopš 1990. gadiem ir aktīvi iesaistīta starptautisko finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu un projektu īstenošanā, īstenojot Pasaules Bankas līdzfinansētos projektus, PHARE un Pārejas Programmas projektus, Twinning un Twinning Light projektus, kā arī Eiropas Komisijas līdzfinansētos projektus, piemēram, „Krimināltiesības”, „Civiltiesības”, ”PROGRESS”.

Tieslietu ministrijas Projektu departaments tika izveidots 2007. gadā. Departamenta darbības mērķis ir nodrošināt starptautisko finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu un projektu pārvaldību ministrijā, kā arī koordinēt ministrijas līdzdalību attīstības sadarbības veicināšanai.

Projektu departamentu veido divas nodaļas – Plānošanas un kontroles nodaļa un Projektu īstenošanas nodaļa. Plānošanas un kontroles nodaļa ir atbildīga par starptautisko finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu pārvaldību Tieslietu ministrijā, kā arī nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu atbildīgās iestādes funkciju izpildi atbilstoši Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda vadības likumam. Projektu īstenošanas nodaļa ir atbildīga par starptautisko finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu īstenošanu Tieslietu ministrijā, kā arī koordinē Tieslietu ministrijas līdzdalību attīstības sadarbības īstenošanā.

Kopš 2006. gada Tieslietu ministrija veic starpniekinstitūcijas funkcijas Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātēs „Tieslietas” un „Tehniskā palīdzība”.

Kopš 2011. gada marta Tieslietu ministrija veic Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.–2014. gadam programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” apsaimniekotāja funkcijas. Programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” īstenošana ilgs līdz 2017. gada aprīlim.

No 2009. gada jūlija līdz 2011. gada aprīlim Tieslietu ministrija bija atbildīgā institūcija par Eiropas trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu, kas tika finansēts no Solidaritātes un migrācijas plūsmu pārvaldīšanas pamatprogrammas 2007.–2013. gadam.

Kopš 2006. gada Tieslietu ministrija ir atbildīgā nozares ministrija Latvijas - Šveices sadarbības programmas individuālā projekta „Tiesu modernizācija Latvijā” īstenošanas ietvaros.

No 2014. gada Tieslietu ministrija ir atbildīgā iestāde par Eiropas Sociālā fonda projektu īstenošanu tieslietu sektorā.

Tieslietu ministrija ir īstenojusi projektus trešajās valstīs, īstenojot attīstības sadarbības projektus Gruzijā un Moldovā. Sākot no 2012. gada, Tieslietu ministrija kā jaunākais projekta partneris piedalās Twinning projektu īstenošanā Horvātijā un Armēnijā.

Starptautisko finanšu instrumentu līdzfinansēto programmu un projektu īstenošanā Tieslietu ministrija sadarbojas gan ar nacionālajiem partneriem – valsts pārvaldes institūcijas, nevalstiskās organizācijas, augstākās izglītības iestādes, gan starptautiskajiem partneriem: Lietuvas Republikas Tieslietu ministrija, Igaunijas Republikas Tieslietu ministrija, Apvienotas Karalistes Tieslietu ministriju, Austrijas Republikas Federālā Tieslietu ministrija, Ungārijas Tieslietu ministrija, Igaunijas Republikas Ģenerālprokuratūra, Hungarian Office for Judiciary (Ungārija), German Foundation for International Legal Cooperation (Vācija), Lord Slynn of Hadley European Law Foundation (Lielbritānija), Corporate Harmony Ltd. (Lielbritānija), Academy of European Law (Vācija), University of Tartu (Igaunija), University of Genoa (Itālija).

Aktuālā informācija

Vēsturiskā informācija

Pieteikties jaunumiem e-pastā


Lūdzu, ievadiet e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt jaunumus no Tieslietu ministrijas mājaslapas.