Katrā no dalībvalstīm Konvencijas īstenošanai ir nozīmēta Centrālā Iestāde.
Latvijā Centrālā Iestāde ir Tieslietu ministrija.

Adrese:
Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV-1536
Tālrunis: 67036801; 67036716; 67036721
Fakss: 67210823; 67285575
E-pasts: pasts@tm.gov.lv


Starptautiskās sadarbības departaments:
Tālruņi: 67036836; 67036790
E-pasti:

Liva.Upena@tm.gov.lv

pasts@tm.gov.lv

 


Informāciju par citu valstu centrālajām iestādēm var aplūkot šeit: http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.authorities&cid=24