Publikācijas datums:
TM 2016/40/NFI/ERAF/ESF/DP/SAM/EK/NORDIC/Twinning/EuropeAid
Līgums noslēgts
Iesniegšanas termiņš
Iesniegšanas vieta
Uz norādīto kontaktinformāciju
Pasūtītājs
LR Tieslietu ministrija
Iepirkuma procedūra
Atklāts konkurss
Kontakti

Signe Zaprauska

signe.zaprauska [at] tm.gov.lv

Ir publicēts Iepriekšējais informatīvais paziņojums, iepirkums tiks izsludināts un tā dokumentācija būs pieejama  nākamo 12 mēnešu laikā.

https://www.tm.gov.lv/lv/ministrija/publiskie-iepirkumi/komandejumu-nodrosinasanai-nepieciesamie-pakalpojumi-1