This publication has been produced within the project JUST/2013/JCIV/AG/4691 „The Court of Justice of the European Union and its case law in the area of civil justice” with the financial support of the Civil Justice Programme of the European Union. The contents of this publication are sole responsibility of the Ministry of Justice of Latvia and can in no way be taken to reflect the views of the European Commission.”

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Komisijas īpašās programmas "Civiltiesības" finansiālu atbalstu projekta nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691 „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” ietvaros. Par  publikācijas saturu ir atbildīga Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, un tas nekādā veidā neatspoguļo Eiropas Komisijas viedokli.

 

2015.gada maijā noslēgusies rekomendāciju un vadlīniju „Efektīva Eiropas Savienības tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrāde, pārņemšana, ieviešana un piemērošana” (Vadlīnijas) izstrāde un tulkošana. Vadlīnijas izstrādāja zvērinātas advokātes Ingas Kačevskas birojs, un to izstrādes procesā tika iesaistītas Latvijas, Apvienotās Karalistes un Ungārijas Tieslietu ministrijas.

Vadlīnijas izstrādātas Eiropas Komisijas īpašās programmas „Civiltiesības” projekta „Eiropas Savienības Tiesa un tās judikatūra pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās” (Nr. JUST/2013/JCIV/AG/4691) ietvaros.

Projekta mērķis ir novērst šķēršļus Eiropas Savienības (ES) civiltiesību jomā, analizēt Eiropas Savienības tiesību aktu piemērošanu civiltiesību jomā nacionālajā līmenī, kā arī veicināt Eiropas Savienības Tiesas judikatūras atbilstīgu piemērošanu nacionālo tiesu spriedumos un tiesību aktu izstrādē. Projekta īstenošana tika uzsākta jau 2014.gada 1.martā.

Vadlīnijās apkopota un analizēta informācija un labā prakse ES tiesību aktu pārrobežu tiesiskās sadarbības jomā civillietās izstrādē, pārņemšanā, ieviešanā un piemērošanā nacionālajā līmenī Latvijā, Ungārijā, Apvienotajā Karalistē, Zviedrijā un Vācijā. Tāpat Vadlīnijās apkopota un analizēta informācija, vai pastāv kontrole nacionālajā līmenī šo ES tiesību aktu efektīvā pārņemšanā.

Šī gada 10.­–12. jūnijā Jūrmalā  notiks Projekta noslēguma konference, kuras laikā tiks prezentētas vadlīnijas.

Vadlīnijas latviešu valodā pieejamas šeit

Vadlīnijas angļu valodā pieejamas šeit

 

Vadlīnijas elektroniskās grāmatas EPUB un MOBI (Kindle) formātā lietošanai mobilajās ierīcēs

Pievienotie dokumenti