Informācija presei

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns apstiprinājis aktualizētās vadlīnijas attiecībā uz rajona (pilsētu) tiesu un apgabaltiesu darba organizāciju ārkārtējās situācijas laikā, lai novērstu riskus tiesu apmeklētāju un tiesas personāla veselībai un pielāgotu tiesu darbu valstī noteiktajiem piesardzības pasākumiem.

Vadlīnijas paredz, ka tiesa iespēju robežās nodrošina lietu izskatīšanu rakstveida procesā. Mutvārdu tiesas sēdes, ja lietu nav iespējams izskatīt rakstveida procesā, organizē attālināti. Ja nav iespējama ne lietas izskatīšana rakstveidā, ne attālināti, tad, nodrošinot Ministru kabineta noteiktos ierobežojumus attiecībā uz pulcēšanos iekštelpās un ievērojot noteiktos ierobežojumus ieslodzīto konvojēšanai, tiesas sēdi klātienē notur lietās, kas saistītas ar nozīmīgu personas tiesību aizskārumu un objektīvu steidzamību vai citās lietās, nolūkā novērst vai samazināt to lietu uzkrājumu, kas veidojies ārkārtējās situācijas laikā.

Noteikts, ka tiesas priekšsēdētājs pārrauga tiesas ēkā vienlaikus plānoto tiesas sēžu skaitu, to norises laikus un iesaistīto personu skaitu, pārliecinoties par iespēju nodrošināt Ministru kabineta noteiktos ierobežojumus attiecībā uz pulcēšanos iekštelpās.

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvji un klausītāji, kas attiecīgi Tiesu administrācijas tiesu iestāžu sabiedrisko attiecību speciālistam vai tiesas sēžu sekretāram pieteikuši savu dalību atklātā tiesas sēdē klātienē, var tikt ielaisti tiesas zālē, ja ir iespējams nodrošināt Ministru kabineta noteiktos ierobežojumus attiecībā uz pulcēšanos iekštelpās. Dalība jāpiesaka arī, ja tiesas sēde plānota attālināti.

Tiesu kancelejas arī turpmāk ārkārtējās situācijas laikā pamatā nepieņems un neizsniegs dokumentus privātpersonām klātienē (tajā skaitā zemesgrāmatu jautājumos). Tiesas dokumenti tiks paziņoti, izmantojot pastu (izvēloties vienkāršu pasta sūtījumu, ja likums neparedz citādi), e-pastu vai tiešsaistes sistēmu (likumā noteiktajos gadījumos).

Dokumentus tiesai var iesniegt gan pa pastu, gan elektroniski, gan tiešsaistes sistēmā, kā arī, atstājot tos īpašā pastkastē pie tiesas (dokumentu atstāšanas punktā).

Tieslietu ministrija aicina izturēties atbildīgi pret savu un līdzcilvēku veselību un izturēties atbildīgi pret noteiktajiem piesardzības pasākumiem.

Vadlīnijas rajona (pilsētu) un apgabaltiesu darba organizēšanai ārkārtējās situācijas laikā.

 

Lana Mauliņa

Tieslietu ministrijas

Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Tālrunis: 67036738

E – pasts: Lana.Maulina@tm.gov.lv