Informācija presei
Informācija par laulību, dzimšanas un miršanas faktu reģistrēšanu ārkārtējās situācijas laikā
Ārkārtējās situācijas laikā pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas klātienē nodrošina dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju, tomēr savu apmeklējumu vēlams pieteikt telefoniski vai pa e-pastu. Pašvaldību dzimtsarakstu nodaļu kontaktinformācija pieejama ŠEIT. Iesniegumus arhīva jautājumos par atkārtotām civilstāvokļa aktu apliecībām un izziņām dzimtsarakstu nodaļas pieņem elektroniski, izmantojot portālus www.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv. Plašāka informācija pieejama ŠEIT. Iesniegumus laulību reģistrācijai šobrīd var nosūtīt izvēlētajai dzimtsarakstu nodaļai tikai elektroniski, ja iesniegumu par laulības noslēgšanu ar drošu elektronisko parakstu ir parakstījušas abas personas, kas laulību vēlas noslēgt. Vairāk informācijas ŠEIT. Saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”  ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi, personām ir jāievēro savstarpēja divu metru distance (attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan publiskām ārtelpām), kā arī, jāievēro citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi (attiecas uz publiskām iekštelpām, publiskām ārtelpām un koplietošanas telpām). Ņemot vērā minēto, Tieslietu ministrija informē, ka noslēgt laulību dzimtsarakstu nodaļā ir iespējams tikai tajos gadījumos, kad dzimtsarakstu nodaļā var nodrošināt personu savstarpējo divu metru distanci un ir iespējams ievērot citus noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Laulības reģistrācija ir atļauta klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Tieslietu ministrija uzsver, ka ir atļauta tikai laulības, kā juridiska fakta, reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā, bet ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi (tajā skaitā kāzu svinību pasākumi, kuros plānots pulcēties vairākiem cilvēkiem vienkopus). Vienlaikus Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments vēlas vērst uzmanību, ka, ņemot vērā klātienē sniedzamo pakalpojumu ierobežojumus, netiek pieņemti arī jauni vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņas iesniegumi. Attiecībā uz jau pieņemtajiem lēmumiem par vārda vai uzvārda maiņu paskaidrojam, ka, personai sakarā ar vārda vai uzvārda maiņu būtu maināms personu apliecinošs dokuments. Tomēr tā kā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir pārtraukusi klientu pieņemšanu klātienē, šobrīd nav iespējams saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu sakarā ar vārda vai uzvārda maiņu (arī uzvārda maiņu, noslēdzot laulību). Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde ir informējusi, ka, ja Latvijas Republikā izsniegtam personu apliecinošam dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, tad šis personu apliecinošais dokuments joprojām ir izmantojams personas identificēšanai ārkārtējās situācijas izsludināšanas laikā. Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments aicina rūpīgi un atbildīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un komunikācijā ar dzimtsarakstu nodaļām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.