Izsludināta atkārtota pieteikšanās Maksātnespējas administrācijas direktora amatam
Atklātā konkursā Maksātnespējas administrācijas direktora amatam atkārtoti tiek aicināti pieteikties atbildīgi un drosmīgi vadītāji - mērķtiecīgi un spēcīgi lēmumu pieņēmēji, kuri nebaidās uzņemties atbildību. Maksātnespējas administrācijas direktora amats ir atbildīgs darbs Tieslietu ministrijas pārraudzībā esošajā iestādē, kas īsteno valsts politiku maksātnespējas procesa jautājumos. Tika apzināti vairāki pretendenti uz minēto amatu, uzrunājot arī valsts pārvaldes darbiniekus, taču lielais veicamo darbu apjoms un atalgojums ir būtisks aspekts, kas attur pretendentus. Šobrīd tiek turpināta uzsāktā maksātnespējas administratoru profesijas reforma un pilnveidota maksātnespējas procesa uzraudzības sistēma. Līdz ar to ir svarīgi stiprināt Maksātnespējas administrācijas kapacitāti, novirzot daļu uzņēmējdarbības riska nodevu gan nodarbināto atalgojuma palielināšanai, gan arī informācijas sistēmu attīstībai, kas paātrinātu dokumentu apriti un izsekojamību. Maksātnespējas administrācijas kapacitātes stiprināšana ir viens no būtiskākajiem maksātnespējas procesa uzraudzības kvalitātes elementiem, kā to ir atzinuši nozares eksperti. Savukārt Maksātnespējas administrācijas nodarbināto algu palielināšana sekmēs darbinieku motivāciju un kompetenci. Galvenās prasības pretendentiem: maģistra grāds tiesību zinātnēs, ekonomikā vai finansēs, ne mazāk kā trīs gadu pieredze, vadot vismaz 10 cilvēku lielu komandu, vismaz piecu gadu darba pieredze valsts pārvaldē, labas zināšanas par maksātnespējas jautājumiem, izpratne par valsts pārvaldes darbības pamatprincipiem. Pretendentiem jābūt labām angļu valodas zināšanām, teicamām sadarbības un komunikācijas prasmēm, labām stratēģiskās plānošanas prasmēm, kā arī nevainojamai reputācijai. Kopā ar pieteikuma dokumentiem jāiesniedz eseja, kurā izklāstīts redzējums par Maksātnespējas administrācijas prioritātēm un attīstību - turpmāko perspektīvu un iestādes stratēģiskajiem mērķiem. Pretendentu atlase tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 293 "Valsts tiešās pārvaldes iestāžu vadītāju atlases kārtība". Pieteikšanās Valsts kancelejā līdz 2016. gada 25. augustam. Plašāka informācija par amata konkursu pieejama ŠEIT. Infografika par valsts pārvaldes iestāžu vadītāju centralizēto atlasi.   Lana Ivulāne Tieslietu ministrijas Administratīvā departamenta Komunikācijas un tehniskā nodrošinājuma nodaļas Sabiedrisko attiecību speciāliste Tālrunis: 67036738; E-pasts: Lana.Ivulane@tm.gov.lv