Informācija presei Jaunumi
1

No 18. līdz 21. oktobrim Tieslietu ministrijā tiekas projekta "Stiprināt pieeju tiesiskumam Latvijā, veicinot mediācijas un valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības pakalpojumus (2. daļa)'' starptautiskie un vietējie eksperti, kā arī sadarbības partneri.

Četrās darba grupās ārzemju un nacionālie eksperti uzrunās Latvijas sadarbības partnerus ar mērķi uzzināt vairāk par viņu pieredzi, sniedzot primāro juridisko palīdzību, t.sk. esošajām apmācību vajadzībām. Tāpat tiks diskutēts par jauna veida juridiskās palīdzības sniedzēju profila (paralegals) izveidi un par to iespējamām funkcijām, kā arī par kvalitātes kontroles mehānisma ieviešanu pieminēto pakalpojumu sniegšanā.

Tikšanās laikā tiks apspriestas šādas tēmas:

  • Mediācijas atpazīstamības un izmantošanas veicināšana, mediācijas loma juridiskās palīdzības sniegšanā;
  • Projekta juridiskās palīdzības komponentes aktivitātes: darba apjoms un tvērums;
  • Jaunais juridiskās palīdzības sniedzēju koncepts (“Paralegals”);
  • Kvalitātes standartu izstrāde gan primārās, gan sekundārās juridiskās palīdzības pakalpojumu sniegšanai un projekta ietvaros plānotās apmācības.

Darba grupās piedalās pārstāvji no sadarbības partneru organizācijām: Sertificētu mediatoru padome, Latvijas Zvērinātu advokātu padome, Juridiskās palīdzības administrācija, Latvijas Universitāte, biedrība "Skalbes", Siguldas novada pašvaldības sociālais dienests, Kuldīgas novada pašvaldības aģentūra “Sociālais dienests”, Latvijas Pašvaldību mācību centrs, Latvijas Pašvaldību savienība.

Plašāka informācija par projektu pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.