Informācija presei Jaunumi
Latvija noslēdz parādu restrukturizācijas vides pārskatīšanu

Risinot nozīmīgu jautājumu par maksātnespējas sistēmas uzlabošanu un parādu restrukturizācijas novēršanu, Latvijas Republikas Tieslietu ministrija ir pabeigusi 18 mēnešu projektu, ko finansē Eiropas Savienība, izmantojot Strukturālo reformu atbalsta programmu un ko īsteno Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka sadarbībā ar Eiropas Komisiju (DG REFORM), un ar PricewaterhouseCoopers Latvia vadītā finanšu un juridisko ekspertu konsorcija atbalstu.

Projekta ietvaros tika izvērtēta Latvijas esošā parādu restrukturizācijas vide un noteiktas jomas, kurās jāveic uzlabojumi (pētījums pieejams šeit). Vairāk nekā 500 ieinteresētās personas tika apmācītas par praktiskiem jautājumiem saistībā ar parādu pārstrukturēšanu un pārrobežu maksātnespējas procedūrām. No apmācītām personām vairākas personas arī nākotnē darbosies kā lektori, lai turpinātu palielināt informētību un zināšanas šajā jomā.

Projekta galvenais rezultāts ir jaunas Tieslietu ministrijas izdotās Vadlīnijas par finanšu problēmu identificēšanu un pārvaldību. Tās ir informatīvs instruments, lai palīdzētu mazo un vidējo uzņēmumu īpašniekiem un vadītājiem praktiski un savlaicīgi identificēt un risināt finansiālās grūtības.

Vadlīnijas ir pieejamas Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē (šeit), un tās ir daļa no jaunas pieejas starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, lai mudinātu uzņēmumus savlaicīgi rīkoties, lai risinātu visas finansiālās grūtības un uzlabotu to izredzes sekmīgi darboties.

Projekta pamatā ir iepriekšējo reformu panākumi maksātnespējas procesa administratoru profesijas nostiprināšanā. Citi projekta rezultāti ietver lielāku informētību un izpratni par parādu pārstrukturēšanas un pārrobežu maksātnespējas procedūru administrēšanas nozīmi.

Projekts formāli noslēdzās 2021. gada marta beigās, un noslēguma pasākuma ieraksts pieejams šeit.