Informācija presei Jaunumi
edcnf

Trešdien, 16. novembrī, valsts svētku un Tieslietu ministrijas 104. gadadienas priekšvakarā, svinīgā ceremonijā Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns un Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Mihails Papsujevičs tieslietu nozares darbiniekiem pasniedza Tieslietu ministrijas apbalvojumus par būtisku ieguldījumu Latvijas tiesiskās sistēmas attīstībā, kā arī Ministru kabineta Atzinības rakstu un tieslietu ministra Jaunrades balvu.

Ministru kabineta Atzinības raksts tika pasniegts Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta direktorei Sanitai Armaganai par neatsveramo ieguldījumu Covid-19 pandēmijas pārvarēšanas tiesiskā ietvara izveidošanā.

Šogad Tieslietu ministrijas Apbalvošanas padome lēma apbalvot 118 izcilus tieslietu sistēmas kolēģus, piešķirot tiem Tieslietu ministrijas apbalvojumus – I un II pakāpes Atzinības rakstus, Goda diplomus un Pateicības rakstus.  Informācija par apbalvojumu saņēmējiem pieejama šeit.

Kā norāda M.Papsujevičs: “Mēs varam lepoties ar kolēģiem, kuri ne tikai Latvijai, bet visai pasaulei sarežģītos apstākļos, spēj savu darbu veikt izcili, radoši un ar savu entuziasmu paveicot pat sākotnēji šķietami neiespējamus darbus! Lepojos ar visiem tieslietu sistēmas darbiniekiem, jo katra darbinieka ieguldījums veido mūsu valsti tiesiskāku un drošāku!

Svinīgās ceremonijas laikā J.Bordāns pasniedza arī tieslietu ministra balvu “Jaunrade tiesiskai Latvijai”, kas dibināta 2013.gadā un tā tiek pasniegta reizi gadā kā atzinība kādam tieslietu sistēmas darbiniekam par radošu ieguldījumu tieslietu sistēmas efektivizēšanā. Šogad balvu “Jaunrade tiesiskai Latvijai” pasniedza jau desmito reizi un to saņēma Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere par viņas vadītā darba kolektīva neatsveramu ieguldījumu sankciju piemērošanas jautājumu risināšanā.

Raksturojot Jaunrades balvas saņēmēju un tā veikto radošo ieguldījumu, J.Bordāns norāda, ka ar izaicinājumiem savā darbā Uzņēmumu reģistrs saskārās jau iepriekšējos gados, kad bija nepieciešams nodrošināt pareizas un aktuālas informācijas pieejamību par uzņēmumu patiesajiem labuma guvējiem, lai ierobežotu naudas atmazgāšanu. “Šogad Uzņēmumu reģistra izaicinājums bija karš, kuru neviens negaidīja. Varbūt neviens neaizdomājās, ka tajā mums būs jāpiedalās. Bet mēs tajā piedalāmies ar atbalstu Ukrainai un visām pasaules valstīm cīņā pret karu, kā arī ieviešot sankcijas pret tiem, kas radījuši un veicinājuši kara noziegumus, slepkavības un spīdzināšanas. Uzņēmumu reģistra kolektīvs Gunas Paideres vadībā ļoti operatīvi iesāka un paveica darbu ar noteikto sankciju praktisko ieviešanu,"  uzsver tieslietu ministrs.

Pasākuma foto galerija pieejama Tieslietu ministrijas tīmekļa vietnē.